Reduceri la impozitul pe clădiri și terenuri pentru donatorii de sânge

Cetățenii care donează sânge de cel puțin trei ori într-un an vor putea beneficia de reduceri la impozitul pe clădiri și la cel pe terenurile deținute. Reducerile vor putea fi hotărâte de către consiliile locale și se vor putea cumula cu bonificația de 10%. 

Pe 28 februarie, proiectul a primit raport favorabil de la Comisia pentru buget, finanțe și bănci din cadrul Camerei Deputaților, după ce inițiativa legislativă a fost adoptată de Senat în luna decembrie a anului trecut.

Potrivit proiectului, consiliile locale pot hotărî acordarea unei reduceri procentuale a impozitului pe clădiri și terenuri pentru persoanele fizice care au în proprietate o clădire sau un teren în România şi care fac dovada a cel puţin trei donări de sânge în cursul unui an calendaristic.

De asemenea, persoanele cu dizabilităţi vor putea beneficia de aceeaşi reducere procentuală a impozitului pe clădiri.

Reducerea se va putea cumula cu bonificaţia acordată în condiţiile legii şi se va aplica diferenţei rezultate în urma scăderii bonificaţiei din impozitul datorat.

”Fiecare autoritate deliberativă locală este liberă să decidă acordarea acestei reduceri pentru promovarea donării de sânge. De asemenea, reducerea se poate cumula cu bonificaţia de 10% stabilită prin hotărârea consiliului local, acordată pentru plata cu anticipație a impozitului pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv şi este distinctă de aceasta. Reducerea se aplică diferenţei rezultate în urma scăderii bonificaţiei din impozitul datorat”, explică inițiatorii, în expunerea de motive.

Procentul reducerii, precum și documentele justificative necesare dovedirii efectuării numărului minim de donări de sânge, se stipulează în cuprinsul hotărârii de consiliu local care instituie reducerea impozitului acordată în baza noii legi.

Pentru determinarea sumei finale datorate, în situația aplicării reducerii instituite prin prezenta lege, se aplică rotunjirea, definită ca operațiunea de stabilire a sumelor datorate bugetelor locale la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin reducere când fracțiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani şi prin majorare când fracţiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari.

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *