Reducere la impozit pentru firmele care dețin sau vor construi clădiri verzi

Primăria Zalău acordă reducere la cuantumul impozitului datorat pe clădiri pentru persoanele juridice care dețin sau vor construi clădiri verzi. Valoarea totală a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul schemei în anii 2023, 2024, 2025, este de 1.050.000 lei, echivalentul în euro la cursul valutar al BNR la 31 decembrie a anului precedent pentru anul fiscal următor. Însă nu va putea depăşi 20.000 de euro la cursul valutar în lei al BNR din aceiaşi dată, pentru fiecare solicitant a cărui cerere a fost aprobată

Proiectul de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor a fost supusă votului consilierilor locali în cadrul ședinței de joi, 9 februarie, pentru ”continuarea susţinerii şi stimulării contribuabililor în vederea construirii de clădiri <verzi> sau de a aduce la acest nivel clădirile existente”.

Potrivit referatului semnat de primarul Ionel Ciunt, schemă vizează atât clădirile existente, cât şi clădirile nou construite. Perioda de valabilitate a schemei de ajutor este cuprinsă între data intrării în vigoare a hotărârii de Consiliu Local şi data de 31.12.2025, iar reducerea la plata impozitului/ taxei pe clădire datorat de persoana juridică se va aplica diferenţiat, în funcţie de nivelul de sustenabilitate al acesteia.
”Autorităţile administraţiei publice locale pot lua măsuri de promovare a îmbunătăţirii condiţiilor de viață, economice şi de mediu, scopul fiind de creştere economică dinamică şi durabilă, prin valorificarea eficientă a potenţialului regional şi local. Protecţia şi conservarea mediului înconjurător este una dintre cele mai importante probleme ale umanităţii, societatea fiind nevoită să facă eforturi pentru a reduce impactul negativ exercitat de creşterea economică. Măsurile de sprijin fianciai acordate prin prezenta schemă sunt de natura reducerii cotei avute în vedere la calculul impozitul/taxa pe clădiri, cotă care se aplică la valoarea impozabilă a acestora, respectiv, în funcţie de nivelul de sustenabilitate al clădirii”, precizează inițiatorul documentului.

Vor beneficia de noile norme proprietarii clădirilor încadrate în nivelele de certificare BREEAM:Certification.Levels: Good, Very Good, Excedent, Outstanding; LEED ; Certified, Silver. Gold, Platinum; DGNB: Certification.Levels: Bronze, Silver.Gold; LIVING BUILDING CHALLENGE: Certification.
Full petal, Partial Petal Recognition.
La nivelul municipiului, numărul estimat de beneficiari este 10, însă numărul acestora poate fi extins până la epuizarea bugetului schemei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *