Dupa cum se stie, persoanele fizice care obtin venituri pot, in mod legal, sa dispuna asupra destinatiei unui procent de 2 la suta din impozitul stabilit pentru veniturile realizate in anul precedent, situatie valabila si pentru anul 2010, procentul in discutiei fiind cel raportat la veniturile din 2009. Este vorba de veniturile din salarii si asimilate salariilor, precum si a celor comerciale sau realizate din profesii libere, drepturi de proprietate intelectuala, din cedarea folosintei bunurilor, activitati agricole, din transferul titlurilor de valoare si din operatiuni de vanzare – cumparare de valuta la termen, pe baza de contract. Acest procent de 2 la suta din impozitul pe venit poate fi redirectionat, conform optiunii fiecarei persoane fizice care realizeaza venituri, pentru sustinerea organizatiilor non-profit care functioneaza si au fost infiintate in conditiile legii. Astfel, dupa cum se mentioneaza si in informatiile primite de la Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Salaj, procentul de 2 la suta poate fi redirectionat spre asociatii, organizatii sindicale, fundatii, patronate, partide politice, asociatii de proprietari, case de ajutor reciproc ale salariatilor, in masura in care, potrivit statutului propriu de organizare si functionare, desfasoara activitati non-profit, inclusiv pentru cultele religioase recunoscute. De retinul faptul ca redirectionarea acestui procent din impozitul pe venit este posibil sa fie facuta numai catre o singura organizatie din cele mentionate . Formularele pe care poate fi inscrisa optiunea sunt: 230 – „Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2 la suta din impozitul anual si deducerea cheltuielilor efectu-ate pentru economisirea in sistem colectiv pentru dome-niul locativ”, cod 14.13.04.13, pentru persoanele fizice care au obtinut venituri din salarii sau asimilate salariilor, ori cel cu codul 200 – „Declaratie privind veniturile realizate”, pentru celelalte categorii. In acest an, data pana la care cei ce doresc pot sa-si inscrie optiunile in formularele amintite este 15 mai 2010 si ele se fac numai in nume personal, la unitatile fiscale teritoriale unde isi au domiciliul solicitantii sau utilizand serviciile postale.