Reabilitarea termică la trei blocuri din Zalău se intinde “la maxim”

Doar 12 consilieri din cei 21 ai Consiliului Local Zalău și-au făcut prezența la ședința extraordinară de consiliu de ieri. Fie că au avut treburi mai importante, fie că n-au fost interesați de cele două proiecte supuse spre aprobare sau de indemnizația bunicică pe care o primesc la fiecare întrunire. În esență a fost vorba de o modoficare în sensul completării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Zalău nr.322 din 14 decembrie 2015 privind cuprinderea în lista de investiții a anului 2016, în capitolul lucrări în continuare a restului de executat la obiectivul “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe Perla, V2 și 15 din municipiul Zalău constituite în asociații de locatari”. Cam forestier limbajul acesta, dar o să încercăm să-l facem pe înțelesul cititorului.
Blocurile Perla, V2 și 15, ca de fapt și alte blocuri din municipiu, sunt reabilitate termic cu bani europeni, prin Ministerul Dezvotării Regionale și Administrației Publice. Lucrările principale de reabilitare termică a celor trei blocuri au inclus izolarea termică a fațadei blocurilor prin aplicarea unui strat de polistiren de 15 centimetri; înlocuirea tâmplăriei ferestrelor de pe casa scării și a ușilor de acces acolo unde această lucrare s-a impus; închiderea balcoanelor cu tâmplărie termoizolantă; termohidroizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sistem compozit de 20 de centimetri grosime etc.
Ce te faci însă că Constructorul SC Sicor SRL București nu a fost în măsură să se încadreze în termenul contractual nici după o primă prelungire a contractului de lucrări până la 21 noiembrie 2015. Zice-se că din cauza deficitului forței de muncă și din motive de organizare. Păi, nu știa constructorul de câți muncitori are nevoie pentru a termina lucrarea în termenul prevăzut? Ori s-a dus la război cu pușcă de soc?! Finalizarea POR 2007 – 2013 până la date de 31 decembrie 2013 i-a prins iar descoperit. Așa că proiectul a fost inclus pe lista proiectelor cu risc de nefinalizare până la data de 31.12.2015, listă emisă de MDRAP. stop_coloana Există totuși o instrucțiune emisă de AM POR cu privire la modalitatea în care pentru proiectele nefinalizate până la data de 31.12.2015 se pot încheia acte adiționale la contractele de finanțare cu scopul de a se prelungi durata de implementare necesară funcționalității proiectului și atingerii obiectivului acestuia, dar nu mai târziu de 30.06.2016. Chiar dacă mai există lucrări nefinalizate la blocurile 15 și V2, de reținut că s-au semnat procese verbale de finalizare a lucrărilor! Și acum se cere prelungirea datei de finalizare până la 30.06. 2016. Ori e albă, ori e neagră. Dar mai ales, cine plătește penalitățile?
Cât despre blocul Perla, din cauza nefinalizării în termen a lucrărilor, executantul plătește penalități conform contractului. Până în prezent nivelul penalităților aplicate este de 3.118 lei. Lucrările vor continua. AM POR, din cauza prelungirii execuției lucrărilor după 1 ianuarie 2016, nu poate deconta penalizările. Ele vor fi recuperate de la constructor.
Așadar, proiectul de hotărâre aprobat ieri în ședința extraordinară de Consiliu Local modifică Hotărârea Consiliului Local din 14.12 2015 în sensul completării acesteia după articolul 1 cu un nou articol, respectiv articolul 2, care are următorul cuprins: “Se aprobă prelungirea duratei contractului de finanțare nr. 4845/31.10 2014 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Agenția de Dezvoltare Regională Nord Vest și Unitatea Administrativ Teritorială Muncipiul Zalău privind implementarea proiectului Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe Perla, V2 și 15 din municipiul Zalău constituite în asociații de proprietari cod SMIS 53064 până la data de 30.06. 2015.”

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *