Proiectele turistice demarate de Consiliul Judeţean nu se realizează la termen

În şedinţa Consiliului Judeţean de vineri au fost introduse spre aprobare două noi proiecte de hotărâri cu referire la proiectele “Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord – judeţul Sălaj” şi “Circuitul castrelor romane din judeţul Sălaj”. Proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean se referă la asumarea măsurilor necesare în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor celor două proiecte în scopul asigurării funcţionalităţii acestora. În fond este vorba de încheierea de acte adiţionale de prelungire a duratei contractelor de finanţare, care nu se finalizează în perioada de implementare. Mai simplu spus, constructorul nu a reuşit să finalizeze cele două proiecte până la data de 31 decembrie 2016, iar Consiliul Judeţean Sălaj intenţionează să solicite Autorităţii de Management o extindere a duratei de implementare pentru ambele proiecte până la data de 30 iunie 2016.
Consiliul Judeţean Sălaj a avut ideea de a promova judeţul la nivel naţional şi internaţional prin două proiecte turistice cu finanţare europeană. Primul, “Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord – judeţul Sălaj”, îşi propune să pună în valoare şapte astfel de monumente istorice din judeţ din localităţile Baica, Racâş, Sînmihaiu Almaşului, Bîrsa, Ciumărna, Fildu de Jos şi Românaşi, prin reabilitarea lor. Proiectul a fost iniţiat în 2008 şi are o valoare totală de peste 6 milioane de lei.
Proiectul “Circuitul castrelor romane din judeţul Sălaj” se realizează prin acord de parteneriat între judeţul Sălaj în calitate de lider de proiect şi comunele Mirşid şi Buciumi, în calitate de parteneri. Obiectivele proiectului constau în introducerea în circuitul turistic naţional şi internaţional a unei zone cu un potenţial turistic special, precum şi crearea unei zone pentru investiţii turistice în ariile din imediata vecinătate a obiectivelor de patrimoniu turistic.

O mulţime de motive
Din păcate, nici unul dintre cele două proiecte nu a fost finalizat. La “Circuitul bisericilor de lemn”, contractul de finanţare a fost semnat cu întârziere. Apoi au apărut întârzieri pe parcursul derulării execuţiei lucrărilor. Dintre cele 7 locaţii abordate prin proiect, 5 sunt amplasate stop_coloana la drumuri naţionale, fiind necesară aprobare de la CNADR pentru obţinerea de aviz. Demersurile au fost greoaie. După începerea lucrărilor au fost identificare o serie de morminte vechi, nemarcate, fapt ce a determinat regândirea circuitului turistic. Antreprenorul nu a avut capacitatea de a asigura mobilitatea resurselor de la o locaţie la alta, astfel că ritmul lucrărilor a fost extrem de lent.
Referitor la proiectul “Circuitul castrele romane din Sălaj”, Consiliul Judeţean solicită o extensie a datei de implementare din următoarel considerente: întârzieri în achiziţia contractelor de servicii şi a contractului de execuţie datorită unor contestaţii repetate, întârzieri pe parcursul execuţiei din cauze meteorologice, acţiuni ale unor cetăţeni din localitatrea Buciumi care utilizau fără drept legal porţiuni din terenul aferent Castrului roman. În urma verificării cu caracter de pre-recepţie din 8 decembrie s-a constatat că o parte din lucrări nu sunt finalizate, iar pentru unele din lucrări sunt necesare acţiuni de remediere. Din aceste motive, atât la primul proiect, cât şi la cel de al doilea, în vederea îndeplinirii integrale a obiectivelor se vor face acte adiţionale încheiate cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Vest.

Să dăm toată vina pe constructor
Dacă preşedintele CJ, Tiberiu Marc a fost mai blând cu constructorul, vicepreşedintele Valeriu Crişan a propus ca constructorul să plătească daune şi daune-interese pentru întârziere, lucru care trebuie specificat în actul adiţional. Consilierul Livia Chende a propus să se facă public pe pagina electronică faptul că constructorul nu a respectat termenul şi că nu este conştient că se lucrează cu bani europeni, care pot fi sistaţi dacă nu se respectă termenele de execuţie şi de finalizare a lucrărilor.

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *