Probele orale ale bacalaureatului din 2010, in ianuarie si aprilie

Probele orale ale bacalaureatului din 2010 au loc in ianuarie si aprilie, potrivit noii metodologii de organizare si desfasurare a examenului national, publicat, miercuri, pe site-ul Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii.
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii a finalizat, miercuri si a publicat pe site-ul institutiei, ordinele ministeriale privind aprobarea calendarului si metodologiei de organizare si desfasurare a bacalaureatului 2010. Conform Ordonantei de Urgenta din septembrie, examenul national de bacalaureat are, incepand cu anul scolar 2009-2010, o noua structura care presupune sustinerea a doua tipuri de probe: evaluari orale si practice pe parcursul anului scolar si evaluari scrise dupa incheierea anului scolar. In decursul unui an scolar se organizeaza doua sesiuni ale bacalaureatului.
Prima sesiune incepe cu inscrierea elevilor in intervalul 14 – 18 decembrie 2009.
Probele orale:
11-13 ianuarie 2010, evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A)
13-15 ianuarie 2010, evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna (proba B)
18 – 29 ianuarie 2010, evaluarea competentelor digitale (proba D)
19 – 22 aprilie 2010, evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba moderna (proba C)
Probele scrise, organizate dupa incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a prevazuta pentru data de 11 iunie 2010:
28 iunie 2010 cu Limba si literatura romana – proba E-a)
29 iunie 2010 – Limba si literatura materna – proba E-b)
30 iunie 2010 – proba obligatorie a profilului – proba E-c)
1 iulie 2010 – proba la alegere a profilului si specializarii – proba E-d)
Prima afisare a rezultatelor va avea loc in 3 iulie 2010 (pana la ora 16.00) si va fi urmata de depunerea contestatiilor in aceeasi zi, in intervalul orar 16.00 – 20.00.
Solutionarea contestatiilor se va face in perioada 5-6 iulie 2010, iar afisarea rezultatelor finale in ziua de 7 iulie 2010. Sesiunea de toamna se va desfasura intre 23 august si 8 septembrie 2010, inscrierile fiind stabilite pentru saptamana 5-9 iulie 2010.
La proba de evaluare a competentei lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul invatamantului liceal, elevii pot alege oricare
limba moderna studiata in liceu, indiferent daca a fost studiata drept limba 1, limba a 2-a sau limba a 3-a de studiu, daca a fost studiata in regim normal,
intensiv, bilingv ori daca a fost disciplina obligatorie sau optionala.
Evaluarea competentei lingvistice intr-o limba de circulatie internationala se face prin trei tipuri de probe, dupa cum urmeaza: proba scrisa, cu durata de 90 minute, proba orala, cu durata de 10-15 minute si proba de intelegere a unui text audiat, cu durata de 20 de minute.
Subiectele pentru probele de evaluare a competentei lingvistice intr-o limba de circulatie internationala studiata in liceu sunt elaborate de Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar, astfel incat sa permita stabilirea, pentru fiecare candidat, a nivelului corespunzator Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi.
Subiectele pentru proba de evaluare a competentelor digitale se stabilesc de CNCEIP, in conformitate cu programa de bacalaureat, elaborata pe baza programei scolare a disciplinei “Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor”, studiata in trunchiul comun, la toate filierele, profilurile si specializarile, pe parcursul claselor a IX-a si a X-a.
Tot CNCEIP va stabili printr-o procedura elaborata in concordanta cu standardele europene si publicata pe Internet pana la data de 31 octombrie 2009,
durata probei de evaluare a competentelor digitale, respectiv modalitatea de desfasurare si evaluare a probei. Rezultatul evaluarii se exprima prin nivelul de
competenta, in raport cu standardele europene recunoscute in domeniu.
Rezultatul obtinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, respectiv in limba materna nu se exprima prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenta corespunzator grilei aprobate la nivel national.
Nivelul de competenta lingvistica de comunicare orala in limba romana, respectiv in limba materna se stabileste de comun acord de catre cei doi profesori examinatori, in conformitate cu descriptorii din programele de bacalaureat si cu grila cuprinsa in procedurile elaborate si transmise de Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar.
Nivelul de competenta lingvistica de comunicare orala in limba romana, respectiv in limba materna a candidatului se inscrie intr-un borderou, care este semnat de cei doi examinatori. Aceeasi procedura se aplica si in cadrul probelor de evaluare a competentelor intr-o limba straina si a celor digitale
sau cu precizarea ca, in cazul ultimei probe, in functie de punctajul obtinut, se va stabili nivelul de competenta digitala a candidatului, dupa cum urmeaza: 0-25 puncte – utilizator incepator, 26-50 puncte – utilizator de nivel mediu, 51-74 puncte – utilizator avansat, 75-100 puncte – utilizator experimentat.
Absolventilor clasei a XII-a/ XIII-a, care au sustinut aceste probe, li se elibereaza certificate care atesta nivelul de competenta lingvistica, respectiv
nivelul de competenta digitala. Acestea vor fi insotite de suplimente descriptive ale certificatului de competenta care contin descrierea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, respectiv in limba materna ale candidatului si se vor completa in conformitate cu nivelul acordat candidatului. Eliberarea certificatelor nu este conditionata de promovarea probelor scrise. Elevii care promoveaza, pe parcursul invatamantului preuniversitar, examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine sau pentru certificarea competentelor digitale, au dreptul la recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la aceste examene, la cerere. Toate aceste evaluari se organizeaza si se desfasoara la nivelul unitatii de invatamant, pe parcursul clasei terminale de liceu, in fata unei comisii prezidate
de directorul unitatii de invatamant si numite prin decizie a inspectorului scolar general.
Probele scrise prin care sunt cuantificate competentele formate pe durata invatamantului liceal se sustin dupa incheierea anului scolar, in fata unei comisii
formate de inspectoratul scolar judetean.
Probele scrise sunt:
– limba si literatura romana (E-a): comuna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile
– proba scrisa la limba si literatura materna (E-b): comuna pentru elevii de la toate filierele, profilurile si specializarile, care au urmat studiile liceale intr-o limba a minoritatilor nationale
– o proba scrisa, diferentiata in functie de filiera, profil si specializare (E-c): matematica – pentru profilul real din filiera teoretica, pentru toate profilurile din filiera tehnologica, pentru profilul militar si profilul pedagogic – specializarea invatatori-educatoare, din filiera vocationala, respectiv istorie, pentru profilul umanist din filiera teoretica si pentru toate profilurile si specializarile din filiera vocationala (cu exceptia celor mentionate mai sus)
– o proba scrisa la care elevul poate opta, in conformitate cu filiera, profilul si specializarea urmate (E-d), pentru una dintre disciplinele cuprinse in urmatoarele doua grupe: fizica, chimie, biologie sau informatica (pentru profilul real din filiera teoretica, pentru profilul tehnic si profilul resurse naturale si protectia mediului din filiera tehnologica si pentru profilul militar din filiera vocationala) sau geografie, filosofie, logica si argumentare, economie, psihologie si, dupa caz, sociologie (pentru profilul umanist din filiera teoretica, pentru profilul servicii din filiera tehnologica si pentru toate profilurile si specializarile din filiera vocationala, cu exceptia celui militar)
Pentru candidatii proveniti din promotiile anterioare, se face asimilarea specializarii absolvite cu una dintre specializarile/calificarile profesionale in vigoare pentru promotia curenta.
Potrivit actului, sunt considerati promovati elevii care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii, respectiv au sustinut probele prevazute in interiorul anului scolar, au sustinut toate probele scrise si au obtinut cel putin nota 5 la fiecare dintre acestea, iar media aritmetica, formata din doua zecimale exacte, a notelor obtinute la probele scrise este cel putin 6. In cazul nepromovarii examenului, pot fi recunoscute in sesiunile urmatoare, la cerere, rezultatele la evaluarile sustinute in decursul anului scolar, respectiv rezultatele la probele scrise la care s-a obtinut cel putin nota 5.
Recunoasterea unor probe promovate intr-una din sesiunile organizate din anul 2003 pana in 2009 este conditionata de solicitarea scrisa de recunoastere a probelor promovate, in momentul inscrierii pentru una dintre sesiunile anului 2010.
Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar va posta pe internet doar structura subiectelor pentru probele examenului de bacalaureat, precum si precizarile metodologice referitoare la cerinte si la modalitatile de evaluare ale acestora la data de 31 octombrie 2009.

About Author

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *