Primarii raman in functie pana la 1 noiembrie 2020

Mandatele alesilor locali – primari, consilieri locali, consilieri judeteni si presedintii consiliilor judetene – au fost prelungite pana la 1 noiembrie 2020, conform legii adoptata de Camera Deputatilor, luni, 15 iunie, in calitate de for decizional. Au fost inregistrate 204 de voturi pentru, 3 voturi impotriva si 66 abtineri.

Legea a fost adoptata deja de catre Senat, vineri, 12 iunie si prevede totodata reducerea numarului de semnaturi necesare pentru depunerea candidaturilor si posibilitatea ca acestea sa fie depuse online.
Proiectul de lege a fost initiat de Marcel Ciolacu si Alfred Simonis, din partea PSD, Florin Roman, din partea PNL si Calin Popescu Tariceanu, din partea ALDE.
Avand in vedere conditiile speciale impuse de pandemie, pentru aceste alegeri, numarul minim de semnaturi pentru depunerea candidaturilor va fi redus la jumatate si se va putea prezenta o singura lista pentru sustinerea candidaturii primarului si a consilierilor locali. La fel, se va putea depune o singura lista pentru sustinerea candidaturilor la consiliile judetene.

De asemenea, candidaturile si listele de sustinatori vor putea fi depuse online. Potrivit initiatorilor proiectului, mandatele alesilor locali din intreaga tara expira in intervalul cuprins intre 10 iunie – 8 iulie.

Va prezentam principalele prevederi din legea depusa in Parlament:

Art.1-Mandatele in curs ale primarilor, primarului general al municipiului Bucuresti, presedintilor de consilii judetene, consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucuresti si consiliilor judetene se prelungesc pana la data de 01 noiembrie 2020.
Art.2 (1)-Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare, data alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020 se stabileste prin lege organica, cu cel putin 60 de zile inaintea votarii.
(2) – In cazul prevazut de alin. (1), prin derogare de la art. 126 alin. (1) Legea nr. 115/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, in cel mult 5 zile de la intrarea in vigoare a legii, Guvernul stabileste, prin Hotarare, la propunerea Autoritatii Electorale Permanente, calendarul actiunilor din cuprinsul perioadei electorale, cheltuielile necesare pregatirii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor locale si masurile tehnice necesare bunei organizari si desfasurari a alegerilor locale. Hotararea privind cheltuielile necesare pregatirii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor locale, Hotararea privind masurile tehnice necesare bunei organizari si desfasurari a alegerilor locale si Hotararea pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare organizarii si desfasurarii in bune conditii a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale se publica impreuna in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) In cazul prevazut la alin. (1), termenele prevazute de Legea nr. 115/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia duratei campaniei electorale, a termenului pentru depunerea candidaturilor si a termenului de 24 de ore, se reduc la jumatate. Daca din operatiunea de reducere la jumatate a termenelor rezulta fractiuni de zile egale sau mai mari de 12 ore, rotunjirile se fac in plus; fractiunile mai mici de 12 ore nu se iau in calcul.
Art.3-Prin derogare de la prevederile art. 49 si art. 50 din Legea nr. 115/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, numarul minim al sustinatorilor necesar pentru depunerea candidaturilor se va reduce la jumatate.
Art.4-Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (2), art. 50 si art. 51 alin. (5) din Legeanr. 115/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, pentru candidaturile la consiliul local si functia de primar din aceeasi circumscriptie electorala, respective pentru candidaturile la consiliul judetean si presedintele consiliului judetean din aceeasi circumscriptie electorala, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si candidatii independenti vor prezenta cate o singura lista de sustinatori.
Art.5-La alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale si candidatii independenti vor putea opta sa antocmeasca si sa depuna electronic, in conditiile legii, dosare de candidatura, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 47 si art. 49-51 din Legea nr. 115/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Listele de sustinatori vor putea fi semnate si depuse si electronic, in conditiile legii.
Art.6-Metodologia de aplicare a prevederilor art.(6) se stabileste prin hotarare a Autoritatii Electorale Permanente, adoptata in cel mult 30 de zile de la data intrarii in vigoarea prezentei legi, cu consultarea Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei.
Art.7-Alineatul (3) al articolului 151 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
^(3) Mandatul primarului prevazut la alin. (1) se exercita pana la depunerea juramantului de catre primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi sau catastrofa ori alte situatii expres prevazute de lege atunci cand, din cauza acestor situatii, nu pot fi organizate alegeri an conditiile alin.(1)^.

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *