Consilierii locali din Zalău decid joi, 28 octombrie, dacă sunt de acord cu propunerea primarului Ionel Ciunt ca abonamentele elevilor pentru transportul în comun să fie decontate din bugetul local al municipiului, până când Guvernul României își va plăti datoria.

Propunerea primarului vine ca urmare a faptului că, deși transportul elevilor este gratuit în baza unei legi intrate în vigoare acum un an, Guvernul nu a alocat niciun leu de la bugetul de stat autorităților locale pentru acest tip de sprijin pentru elevii din toată țara, obligatoriu prin… lege. Așa s-a acumulat o restanță către Transurbis de peste 620 de mii de lei, bani necesari pentru buna funcționare a societății de transport în comun.

”Începând cu luna noiembrie 2020 sumele necesare decontării transportului elevilor se asigură din bugetul de stat prin transferuri către bugetele locale. Pentru punerea în aplicare a acestor prevederi legislative s-a procedat la modificarea Regulamentului pentru metodologia de acordare a protecţiei sociale pentru categoriile de persoane care beneficiază de gratuități sau reduceri la transportul public de persoane prin curse regulate din Municipiul Zalău, şi a Contractului de delegare prin Act Adiţional aprobat prin HCL nr. 375 din 20 noiembrie 2020, HCL nr. 34 / 28 ianuarie 2021, HCL nr. 57/ 12 martie 2021 şi totodată au fost solicitate sumele de la bugetul de stat prin adrese atât la Direcţia de Finanţe Sălaj cât şi către Inspectoratul Școlar al Judeţului Sălaj în vederea alocării sumelor necesare pentru decontarea gratuităţilor acordate elevilor sub formă de abonamente gratuite.

Din răspunsurile primite de la Direcţia de Finanţe Sălaj şi de la Inspectoratul Școlar Sălaj reieşind faptul că nu sunt norme de aplicare şi nu sunt sume alocate distinct în bugetul Ministerului Educaţiei pentru acest tip de cheltuieli, deşi actul normativ este în vigoare. Mai mult, nici la aprobarea bugetului pentru anul 2021 nu au fost alocate pentru transportul elevilor deşi prevederea legislativă era în vigoare. Pe parcursul anului 2021, până la această dată, au fost efectuate mai multe demersuri pentru alocarea sumelor necesare atât la Ministerul Finanţelor Publice cât şi la Ministerul Educaţiei, problema fiind ridicată şi la întâlnirea Asociaţiei Municipiilor din România. Problema finanţării transportului local pentru elevii este nerezolvată la nivelul întregii ţări”, arată inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul Ionel Ciunt.

Costul total al gratuităţilor pentru elevi acordate în perioada noiembrie 2020 – septembrie 2021 este în sumă de 624.060 lei, făcându-se precizarea că această sumă este alocată doar pentru abonamentele elevilor cu domiciliul în municipiul Zalău.

Primarul solicită acum consilierilor locali să voteze proiectul de hotărâre pentru a nu fi periclitată resursa financiară a Transurbis și pentru a putea fi asigurat în continuare transportul gratuit al elevilor. Atunci când Guvernul României va reglementa situația legală a decontării transportului elevilor și, mai ales, când va transfera Primăriei Zalău banii pentru transportul elevilor așa cum legea prevede, cheltuiala supusă acum votului consilierilor va fi reconstituită în bugetul local.

Ședința Consiliului Local Zalău este programată pentru ora 9.00, în format online.