Primăria Zalău face monetarul, la final de trimestru

Potrivit legislației în vigoare, în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul încheiat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta, în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetului.
Un proiect de hotărâre în acest sens va fi prezentat consilierilor locali zălăuani în cadrul ședinței din 25 aprilie, referitor la situația financiară din vistieria primăriei.

Potrivit documentelor, la data de 31 martie, totalul veniturilor încasate de primărie a fost de 77.202.580 lei.

Veniturile secţiunii de funcţionare încasate au fost de 65.164.290 lei. Din impozite şi taxe pe proprietate, s-au încasat 19.187.080 lei, iar veniturile din cotele din impozitul pe venit au fost în cuantum de 24.296.990 lei.

Veniturile secţiunii de dezvoltare, adică veniturile aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivelul local, încasate la 31 martie 2024, sunt în cuantum 12.038.290 lei. Din acești bani, 2.537.000 provin din vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare, iar 1.828.360 provin din sume primite de la UE de natura prefinanţărilor, precum şi sume rambursate în contul plăţilor efectuate FEDR. Alocările de sume din PNRR însumează 701.210 lei, subvenţiile de la bugetul de stat pentru Programul Naţional de investiţii Anghel Saligny sunt în cunatum de 102.150 lei, sumele alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea proiectelor sunt în valoare de 796.650 lei, sumele din excedentul bugetului local sunt de 6.071.250 lei, iar din valorificarea unor bunuri provin 1.670 lei.

Până la data de 31 martie 2024, primăria a făcut plăți în valoare de 60.931.180 lei. Pentru funcționare s-au cheltuit 53.816.830 lei, iar pentru dezvoltare s-au utilizat 7.114.350 lei.

Din analiza execuţiei bugetului de funcţionare şi dezvoltare aferent primului trimestru al anului, rezultă un disponibil de 16.271.400 lei, din care 11.347.460 lei la secțiunea de funcționare și 4.923.940 lei sunt la secțiunea de dezvoltare, reprezentând disponibil din excedent şi din sume provenite din cereri de rambursare depuse în anul 2023 şi încasate în anul 2024 pentru proiectele POR finalizate la 31 decembrie 2023.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *