Bugetul municipiului Zalău pe anul 2024 va fi supus la vot în Consiliul Local în ședința de joi, 8 februarie. Potrivit proiectului, anul acesta municipalitatea va cheltui circa 180 de milioane de lei pentru funcționare, în timp ce aproximativ 208 milioane de lei (circa 40 de milioane de euro) se vor utiliza pentru investiții.

Concret, Zalăul are un buget total de venituri și cheltuieli de 389.307.000 lei. Din această sumă, pentru funcționare se alocă 180.608.000 lei, iar pentru dezvoltarea municipiului sunt disponibili 208.699.000 lei (suma de 10.145.000 lei va fi utilizată pentru rate de capital, adică rambursarea împrumuturilor contractate pentru obiectivele finanţate din fonduri nerambursabile recepţionate şi puse în funcţiune, iar 198.554.000 lei se vor direcționa pentru alte obiective de investiţii finanţate din bugetul local).

Municipiul mai are la dispoziție și excedentul bugetului local înregistrat la data 31 decembrie 2023, în valoare de 6.563.250 lei, din care 6.071.250 lei se duc la bugetul de dezvoltare, cheltuieli de capital, pentru acoperirea investiţiilor în continuare, contractate în anul 2023, iar suma de 492.000 lei merge la bugetul de funcţionare – cheltuieli pentru Fondul de Mediu – program Rabla local, bani care reprezintă suma rămasă de acordat beneficiarilor
contractelor de finanţare în cadrul programului fondului de mediu pentru predarea autovehiculelor uzate.

Potrivit administrației locale, cheltuielile de personal au fost repartizate conform necesarului de fonduri stabilite în baza statelor de funcţii şi a numărului de posturi ocupate la nivelul drepturilor de salarii actualizate conform modificărilor legislative privind salariul minim brut pe economie
garantat în plată având la bază HG nr. 900/2023, precum şi în conformitate cu prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, astfel sumele propuse în buget pentru cheltuielile de personal finanţate din veniturile proprii ale bugetului local se ridică la 53.560.000 lei.
Referitor la cheltuielile materiale, în urma centralizării tuturor propunerilor depuse de către toate compartimentelor din cadrul Primăriei şi unităţile subordonate Consiliului Local, sumele solicitate se ridică la 316.050.930 lei. În urma analizei detaliate efectuată pe fiecare solicitare în parte, în raport cu execuţia bugetară detaliată a anului 2023, cu obligaţiile ce revin activităţilor desfăşurate precum şi cu volumul veniturilor prognozate a fi încasate în anul 2024, suma totală propusă a fi alocată este de 61.961.900 lei.