septembrie 21, 2023

Post de director, scos la concurs de Consiliul Județean Sălaj

3

Consiliul Județean Sălaj scoate la concurs postul de director executiv al Direcţiei monitorizare investiţii publice din cadrul aparatului de specialitate.

Printre condițiile pe care candidații trebuie să le îndeplinească, se numără: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; certificat sau diplomă care să ateste specializarea în managementul de proiect, eliberate de instituţii de învăţământ sau formare profesională abilitate; vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de conducere: 7 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 5 ianuarie 2021, la secretarul Comisiei de concurs, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Serviciului resurse umane, salarizare şi organizare.

Dosarul trebuie să includă: cererea de înscriere la concurs, pusă la dispoziţia candidaţilor de secretarul comisiei; copia actului de identitate sau orice document care să ateste identitatea, potrivit legii; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; copia carnetului de muncă, legalizată sau certificată de către secretarul comisiei de concurs sau, după caz, adeverinţele care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.

Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului se pot obţine de la secretarul Comisiei de concurs, telefon 0260 – 614120 int.122

3 thoughts on “Post de director, scos la concurs de Consiliul Județean Sălaj

Lasă un răspuns

NOTA: sunt interzise injuriile, incitările la ură ori violență, cuvintele obscene și atacul la persoană. Publicația „Graiul Sălajului” nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora revenind integral autorului comentariului. Orice persoană care se consideră prejudiciată de conținutul unui comentariu, are posibilitatea să solicite ștergerea comentariului respectiv, în baza unei cereri în acest sens, transmise pe adresa de email a redacției: graiulsj@unisys.ro

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut