Poliția Locală Zalău, la raport

Poliția Locală a municipiului Zalău și-a făcut public raportul de activitate pe anul 2021. Instituția a avut anul trecut un buget de funcționare de peste 5 milioane de lei, iar în cadrul activităților desfășurate polițiștii locali au dat 6.626 de amenzi, în valoare totală de aproape 1,3 milioane lei.

Potrivit raportului, Poliția Locală Zalău a dispus pentru anul 2021 de un buget în sumă de 5.233.370 lei. În structura cheltuielilor, cea mai mare pondere au avut-o cele de personal – 92,79%, urmând cheltuielile cu bunuri și servicii – 6,90%. Raportat la cheltuielile materiale,
ponderea cea mai mare o reprezintă cheltuielile cu întreținerea parcului auto – 21,16%, cheltuielile cu carburanții – 18,05%, uniformele și echipamentul specific polițiștilor locali – 15,22%, cheltuielile cu poșta, supravegherea video în punctele gospodărești și parcuri – 14,38%, precum și cheltuielile cu încălzirea și iluminatul, în procent de 7,70%.

Statul de funcţii al Poliţiei Locale Zalău cuprinde 69 de funcții publice, din care 6 funcţii publice de conducere, 6 funcţii publice generale de execuţie, 57 funcţii publice specifice de execuţie de poliţist local.
La finele anului 2021, erau ocupate un număr de 59 funcţii publice, fiind vacante 1 funcţie Şef Serviciu Ordine Publică, 1 funcţie Şef Birou Ordine Publică, 6 funcții publice specifice de execuție de polițist local, 1 funcție publică de consilier achiziții publice clasa I.

Serviciul Ordine Publică din cadrul PLZ a verificat anul trecut, potrivit raportului, 14.344 persoane aflate în izolare sau carantinare; a răspuns unui număr de 4.997 solicitări pentru soluţionarea unor conflicte casnice, aplanarea conflictelor între vecini, stări de pericol identificate de cetăţeni în zonele de domiciliu ale acestora. Polițiștii locali au amendat 790 de persoane pentru cerșetorie, au predat Poliţiei Municipiului Zalău 5 persoane suspecte de comiterea unor infracţiuni; au identificat şi dirijat spre soluţionare instituţiilor de resort un număr de 223 situaţii de stări de pericol (canale sparte, gropi în carosabil, obstacole naturale, indicatoare de circulaţie distruse, animale moarte localizate în parcuri sau pe arterele de circulaţie etc.) şi zone neiluminate; au trimis 566 de invitaţii la sediu unor persoane care au parcat autoturismele în alte locuri decât cele special amenajate sau au încălcat alte norme de conviețuire socială.

În anul 2021, agenţii Poliţiei Locale din cadrul Serviciului Ordine Publică au aplicat în total 3.896 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 680.375 lei.

În cadrul Serviciului Circulaţie Rutieră, și-au desfăşurat activitatea anul trecut 9 poliţişti locali cu atribuţii specifice în domeniu și un șef serviciu, cu atribuții de coordonare a activitații.

Activitatea a fost organizată prin acţiuni de patrulare, un echipaj auto pe timp de zi și unul pe timp de noapte. La solicitarea Biroului Rutier Zalău, au acționat în patrule mixte într-un serviciu de 12 ore.
Pe parcursul anului 2021, agenţii Poliţiei Locale cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice au aplicat în total 2.730 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 603.710 lei.

Pe lista obiectivelor stabilite pentru anul 2022, Poliția Locală enumeră, printre altele, stabilirea unei relații de încredere între cetățean și polițistul local printr-o comunicare eficientă; luarea de măsuri în scopul responsabilizării pietonilor și conducătorilor auto privind siguranța circulației, având în vedere domeniile de competență ale Poliției Locale; fluidizarea traficului rutier în colaborare cu Poliția Municipiului Zalău în vederea evitarii accidentelor prin interzicerea opririi/staționării în zonele alocate stațiilor de transport în comun sau alte zone în care oprirea/staționarea este interzisă; luarea măsurilor legale în vederea îndepărtării de pe domeniul public a autovehiculelor abandonate; combaterea activităților de comerț stradal realizate fără respectarea normelor legale; eficientizarea activităților și creșterea performanței operaționale a Poliției Locale; creșterea încrederii populației în forțele de ordine a Poliției Locale și consolidarea imaginii instituției; creșterea nivelului de instruire a angajaților și evaluarea nivelului de pregătire; consilierea etică a funcționarilor publici din cadrul Poliției locale Zalău.

About Author

One Reply to “Poliția Locală Zalău, la raport”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *