Poţi oferi 2 la sută din impozitul tău pe venit pentru o cauză nobilă

Cei care doresc să redirecţioneze către o organizaţie non-profit 2 la sută din impozitul pe care-l dau la stat o pot face până la data de 25 mai, anunţă Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP). Pentru acest lucru puteţi depune la administraţia financiară formularul 230 – “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2 la sută din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ” – şi formularul 200 – “Declaraţie privind veniturile realizate din România” pentru opţiunea de virare a sumei de 2 la sută din impozitul anual pe veniturile provenite din salarii, activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real; piscicultură; silvicultură; câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise; câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, către entităţile nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, sau către unităţile de cult.  stop_coloana

Opţiunea de virare a sumei de până la 2 la sută se face către o singură unitate nonprofit sau unitate de cult, pentru fiecare an fiscal. Formularele 200 şi 230 se pot obţine direct de la sediul unităţilor fiscale sau pot fi descărcate de pe websitul ANAF, de la adresa www.anaf.ro.
Formularele menţionate mai sus se pot depune de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, în format hârtie, direct la registratura administraţiei fiscale sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, sau prin completarea formularului electronic şi semnarea cu certificatul digital calificat (instrucţiuni detaliate se găsesc lawww.anaf.ro.mfinante.gov.ro pagina “Servicii online Declaraţii electronice”) pentru persoanele fizice care înregistrează venituri independente.

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *