PNRR a unit Venitul Minim Garantat (VMG) și Alocația pentru Susținerea Familiei (ASF) în Venit Minim de Incluziune (VIM). Cine și cât primește ajutor social

Familiile și personale singure aflate în situații de dificultate beneficiază, începând cu 1 ianuarie 2024, doar de o singură formă de sprijin: Venit Minim de Incluziune (VIM).

Practic, prin aplicarea Programului Național de Redresare și Reziliență, pentru accesarea VMI, solicitanții depun o singură cerere pentru ambele componente reunite în venit minim de incluziune, urmând ca în funcție de veniturile și structura familiei să se stabileasca dreptul fie la ambele componente, fie la o singură componentă a venitului minim de incluziune.

„Toți beneficiarii de venit minim garantat (VMG) și de alocații pentru sprijinire familiei (ASF), dar și alte persoane/familii fără venituri sau cu venituri reduse beneficiază de venit minim de incluziune (VMI), un beneficiu care include două componente: sprijinul pentru incluziune și sprijinul pentru familia cu copii și va înlocui actualele forme de sprijin (VMG și ASF)”, a explicat Ministerul Muncii.

VMI reprezintă un beneficiu de asistență socială acordat familiilor şi persoanelor singure aflate în situație de dificultate, în scopul prevenirii și combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială. Odată cu intrarea în vigoare a VMI, acordarea beneficiilor Venitul Minim Garantat (VMG) și Alocația pentru susținerea familiei (ASF) se suspendă. Drept urmare, toți beneficiarii actuali de VMG și ASF au fost anunțați de serviciile de asistență socială de care aparțin să se înregistreze în sistem încă de la 1 noiembrie pentru continuitatea acordării acestui tip de beneficiu de VMI.

Cum se obține Venitul Minim de Incluziune

Cererea și documentele suport se înregistrează fizic sau electronic la Serviciul Public de Asistență Socială de la nivelul primăriei comunei, orașului, municipiului sau a sectorului Municipiului București, în a cărui rază teritorială beneficiarii au domiciliul sau reședința, ca și în cazul beneficiilor anterior acordate.

Documentele necesare sunt: Formular standard de cerere pentru acordare VMI; declaraţie pe propria răspundere; actul de identitate al solicitantului si al membrilor familiei; adeverinţe de venit pentru toate sursele de venit ale familiei; certificat de naştere pentru fiecare copil; certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei; dovada şcolarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 16 ani; angajamentul de plată (pentru situaţiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit); alte documente specifice situaţiei beneficiarului.

Solicitanţii VMI trebuie să îndeplinească condiţiile generale şi specifice (pentru ajutorul de incluziune şi, respectiv, pentru ajutorul pentru familia cu copii) prevăzute de lege pentru fiecare componentă a VMI.

Cuantumul ajutorului de incluziune acordat familiei/persoanei singure reprezintă diferența dintre cuantumul maxim prevăzut de lege – 275 lei/lună/membru de familie sau 400 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel putin 65 de ani și cuantumul venitului net ajustat calculat conform legii.

Cuantumul maxim, pentru beneficiarii care nu obțin niciun venit, este de 275 lei/lună/ membru de familie, iar în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, cuantumul maxim este de 400 lei/lună. Cuantumul ajutorului pentru familia cu copii este stabilit în funcție de nivelul venitului net lunar ajustat și numărul de copii din familie. Pentru familia beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este 107 lei, pentru familia cu un copil; 214 lei, pentru familia cu 2 copii; 321 de lei, pentru familia cu 3 copii; 428 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.

Pentru familia monoparentală beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este: 120 de lei, pentru familia cu un copil; 240 de lei, pentru familia cu 2 copii; 360 de lei, pentru familia cu 3 copii; 480 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.

Pentru familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/lună și 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este: 85 de lei, pentru familia cu un copil; 170 de lei, pentru familia cu 2 copii; 255 de lei, pentru familia cu 3 copii; 340 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți. Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/ lună și 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este: 110 lei, pentru familia cu un copil; 215 lei, pentru familia cu 2 copii; 325 de lei, pentru familia cu 3 copii; 430 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *