Peste două mii de străini au vrut să se angajeze în Sălaj, în 2023

În anul 2023, polițiștii Biroului pentru Imigrări al județului Sălaj au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul României pentru 1.357 de persoane. Au fost înregistrate 2.131 de cereri de avize de angajare pentru lucrători permanenţi şi înalt calificați. Au fost depistați 28 de străini care se aflau în situații ilegale, fiind emise 13 decizii de returnare. Polițiștii de imigrări au aplicat anul trecut și 122 de sancțiuni contravenționale în valoare de 39.400 de lei.

Străinii din Sălaj: turci, moldoveni, chinezi, italieni și francezi

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Imigrări al județului Sălaj au asigurat managementul șederii și rezidenței, pe raza județului, pentru 1.357 de persoane, din care 854 de străini din state terțe, cei mai mulți din Turcia, Republica Moldova, China, Sri Lanka, Bangladesh, și 533 de cetățeni ai Uniunii Europene/SEE/CH, majoritatea din Italia, Ungaria și Franţa.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membrii de familie ai cetăţenilor români, UE/SEE/CH), angajarea în muncă sau stabilirea permanentă pe teritoriul ţării noastre.

Astfel, în ceea ce priveşte admisia în România, în perioada de referinţă, au fost primite 24 de invitații, dintre care 18 au fost soluţionate pozitiv, iar 6 au fost respinse. Acestea au fost depuse, în majoritate, pentru străini din India, Iordania și Egipt.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de ședere și au fost emise 601 permise de ședere, dintre care 589 pentru ședere temporară și 12 pentru ședere pe termen lung. Au fost eliberate 92 de certificate de înregistrare și 16 cărți de rezidență permanentă pentru cetățenii Uniunii Europene/SEE/CH.

În perioada analizată au fost înregistrate 2.131 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, fiind emise 1.775 de avize de angajare pentru lucrători permanenţi şi detașați, iar 356 de cereri au fost respinse.

216 acțiuni pentru combaterea șederii ilegale

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință, au fost organizate 216 acțiuni, controale și verificări în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniu, în urma cărora au fost depistați 28 de străini în situații ilegale. Pentru străinii aflaţi în situaţii ilegale sau care nu mai întruneau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 13 decizii de returnare, prin care s-a stabilit obligația de returnare sau termenul pentru plecarea voluntară de pe teritoriul României. Două persoane au fost îndepărtate sub escortă de pe teritoriul țării noastre, până la punctul de trecere al frontierei.

Totodată, au fost aplicate 122 de sancțiuni contravenționale în valoare de 39.400 lei, pentru nerespectarea prevederilor OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, OUG nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene și OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *