Peste 2.600 de sălăjeni beneficiază de ajutor social

În fiecare lună, în Sălaj, aproximativ 2.600 de persoane încasează ajutor social. Potrivit datelor de la AJPIS, prezentate marți, 19 martie, în ședința Comisiei de dialog social de la Prefectură, în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 decembrie 2023, suma plătită din bugetul de stat pentru beneficiarii de ajutor social a fost de 12.216.163 lei.

Pe lângă acordarea acestei prestații sociale, legea prevede pentru beneficiari și asigurarea de sănătate, fără contribuție financiară, dar și asigurarea obligatorie a locuinței pentru cei care dețin în proprietate un imobil. În anul 2023 numărul de polițe de asigurare noi încheiate a fost de 8, o cifră foarte mică în comparație cu numărul mediu lunar de beneficiari, ceea ce înseamnă că marea majoritate a beneficiarilor de ajutor social nu dețin acte de proprietate asupra locuinței.

Tot prin AJPIS se acordă ajutoarele de urgență familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii, precum şi pentru alte situaţii deosebite determinate de starea de sănătate ori alte cauze care pot conduce la apariţia sau sporirea riscului de excluziune socială, precum şi în alte situaţii stabilite prin hotărâre a Guvernului. În anul 2023, nu au fost aprobate ajutoare de urgență care să fie plătite prin Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Sălaj.

Până la data de 31 decembrie 2023, a fost acordată alocația pentru susținerea familiei, pentru familiile cu venituri mici care au în întreținere copii de vârstă școlară, de până la 18 ani, beneficiu condiționat de frecventarea cursurilor școlare de către copii. Beneficiau de acest drept familiile ale căror venituri se situează între 0 și 633,90 lei pe membru, cuantumurile acordate fiind de la 90 de lei, cuantumul minim, până la 512 lei, cuantumul maxim, în funcție de tipul familiei (monoparentală sau biparentală), veniturile familiei, numărul de copii aflați în întreținere, precum și numărul copiilor care urmează cursurile școlare.

În 2023, numărul mediu de titulari ai drepturilor de alocație pentru susținerea familiei a fost de 2.208, suma plătită din bugetul de stat pentru aceștia fiind de 5.131.586 lei.

Începând cu 1 ianuarie 2024 a intrat în vigoare Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune. Acesta reprezintă un beneficiu de asistenţă socială acordat familiilor şi persoanelor singure aflate în situaţie de dificultate, în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială, generate de cauze socioeconomice, de sănătate sau care rezultă din mediul social de viaţă, şi-au pierdut sau le-au fost limitate propriile capacităţi de integrare socială. Venitul minim de incluziune este un beneficiu social alcătuit din două componente acordate în bani: ajutorul de incluziune și ajutorul pentru familia cu copii. Alături de acesta pot fi asigurare și alte măsuri de asistenţă socială complementare, acordate în bani sau în natură.

De ajutoarele pentru încălzirea locuinței pentru perioada sezonului rece (noiembrie – martie) au beneficiat, în Sălaj, pe parcursul anului 2023, 9.251 de persoane, pentru care AJPIS a plătit suma de 9.715.277 lei.

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *