O nouă întâlnire pentru elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean

Consiliul Județean Sălaj a găzduit, vineri, o nouă întâlnire de lucru privind stadiul elaborării Planului de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ) Sălaj. Amenajarea teritoriului presupune o coordonare și integrare a activităţilor economice, sociale, culturale şi ecologice pentru obţinerea unui cadru natural şi construit armonios, menit să satisfacă nevoile şi să răspundă valorilor unei comunităţi. Prevederile Planului de amenajare a teritoriului județean devin obligatorii pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului și de urbanism, care sunt elaborate ulterior de către unitățile teritorial-administrative. Studiul este întocmit de un consorțiu format din urbaniști, arhitecți, geografi, ingineri, sociologi și specialiști din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” București și Universității ”Babeş Bolyai” Cluj-Napoca, cu sprijinul Direcției Arhitect Șef a Consiliului Județean Sălaj.

”Planul de Amenajare a Teritoriului reprezintă o radiografie, un tablou general al județului Sălaj care ne oferă o viziune asupra ceea ce trebuie să fie dezvoltarea durabilă și integrată a Țării Silvaniei. Dezbaterea de astăzi a fost benefică, premergătoare etapei de aprobare a Planului. Aceste studii, elaborate cu ajutorul specialiștilor din diverse domenii, nu trebuie să rămână doar niște simple acte, puse într-un sertar, ci trebuie aplicate la nivelul fiecărei administrații. Scopul nostru comun este dezvoltarea armonioasă a tuturor comunităților prin coeziune economică, socială și teritorială”, a declarat Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj.

Ca principale direcţii strategice de acţiune la nivelului judeţului Sălaj, cuprinse în PATJ, se numără evaluarea riguroasă a potenţialului natural al judeţului;evaluarea obiectivă, cantitativă și calitativă, a resurselor umane de care dispune judeţul; modernizarea, diversificarea şi extinderea infrastructurii de acces, în vederea unei conectivităţi rapide şi facile; dezvoltarea prioritară a acelor ramuri economice pentru care judeţul are disponibilităţi multiple: agricultură, turism, servicii etc.; afirmarea unui mediu antreprenorial optim pentru afaceri, atractiv pentru investiţii şi investitori; conservarea şi promovarea în acelaşi timp a identităţii teritoriale prin punerea în valoare a zestrei etnografice şi multiculturalismului; pornind de la specificităţile de ordin istoric, social şi cultural, se vor identifica elemente cu funcţie de marcă locală (brand), având ca menire creşterea indicelui de competitivitate al judeţului.

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *