Anumite categorii de bugetari vor beneficia de creșteri salariale de 10% raportate la nivelul lunii decembrie 2023, în două tranșe, respectiv pentru luna iunie 2024 și septembrie 2024, impactul bugetar fiind de 1,127 miliarde lei, prevede un proiect de ordonanță de urgență lansat, marți, în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale (MMSS)

Potrivit Notei de fundamentare care însoțește proiectul de OUG privind măsuri referitoare la salarizarea personalului din unele sectoare de activitate bugetară precum și reglementarea unor aspecte organizatorice, sunt vizate familiile ocupaționale de funcții bugetare din Anexă nr. III – Cultură, Anexă nr. IV – Diplomație, Anexă V, Capitolul VI – personalul cu funcții de conducere și de execuție din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului și al oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale, Anexă nr. VII – personalul din autoritățile și institutiilepublice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, din cele aflate în coordonarea prim-ministrului, precum și din cele aflate sub controlul Parlamentului, Anexă VIII – Administrație, inclusiv pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului din unitățile administrativ-teritoriale de până la 20.000 de locuitori, respectiv pozițiile 21-28 din lit. C ale anexei nr. IX.

Totodată, se prevede că personalul agențiilor județene pentru protecția mediului și agenției pentru protecția mediului municipiului București să beneficieze de salarizare corespunzătoare funcțiilor publice de stat prevăzute la nivelul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.

„Se va reglementa posibilitatea angajatorilor de a putea deconta lucrătorilor care folosesc în mod obișnuit un echipament cu ecran de vizualizare pe o durata semnificativă a timpului normal de lucru achiziția de dispozitive de corecție speciale, în limita sumei de 500 lei/persoană”, se arată în document.

Acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare aferente va fi realizată din procesele de reorganizare instituțională, din creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și a impozitelor pe care le plătim la un stat care pare a deveni din ce în ce mai hrăpăreț.

De asemenea, s-a reglementat stabilirea nivelului de salarizare a funcționarilor publici și personalului contractual din serviciile publice deconcentrate ale instituțiilor din subordinea și sub autoritatea MMSS la nivelul de salarizare a personalului din cadrul instituțiilor în subordinea cărora funcționează, respectiv Casă Națională de Pensii Publice, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Inspecția Muncii și Agenția Națională pentru Plăti și Inspecție Socială, notează Risco.ro.

Totodată, s-a avut în vedere aceeași măsură și pentru Ministerul Sănătății și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, Ministerul Culturii și direcțiile pentru cultură județene și a municipiului București, Agenția pentru Plăti și Intervenție pentru Agricultură și structurile subordonate, Institutul Național de Statistică și structurile subordonate.

În ceea ce privește instituțiile prefectului, pentru funcționarii publici și personalul contractual, cu excepția serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, serviciului public comunitar de pașapoarte și a funcțiilor de demnitate publică, drepturile salariale au fost stabilite la nivelul celor prevăzute pentru Secretariatul General al Guvernului. Că regulă generală, s-a avut în vedere în aplicare că acestea nu vor putea depăși salariile din structurile supraordonate

Sursa ziare.com