Guvernul României a reglementat săptămâna trecută o schemă de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul de creștere al bovinelor.

Decizia vine în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, iar ajutorul de stat are o valoare estimată de 217.756.000 lei, echivalentul sumei de 44 milioane euro, a anunțat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).

Cuantumul ajutorului de stat este de 73 euro/cap de animal pentru un efectiv estimat de 602.740 capete.

Valoarea totală care poate fi acordată pentru fiecare intreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole nu depășește echivalentul în lei a 250.000 euro.

Cine sunt beneficiarii schemei de ajutor de stat

Beneficiarii acestei scheme de ajutor de stat sunt crescătorii care dețin vaci de lapte, respectiv întreprinderile individuale şi familiale, persoanele fizice autorizate, persoanele fizice, după caz, precum şi persoanele juridice.

„Prin acordarea acestei scheme de ajutor suntem alături de crescătorii de bovine ce au fost afectați de situația dificilă din Ucraina, iar aceste momente grele pe care le traversează zootehnia pot fi depășite prin susținerea vacilor de lapte. Să fim încrezători în posibilitățile noastre și să acționăm împreună pentru dezvoltarea acestui sector deosebit de valoros”, a declarat ministrul agriculturii și dezvoltării rurale Petre Daea.

Potrivit sursei citate, sunt vizați circa 40.000 de fermieri. Perioada de depunere a documentațiilor este de 30 de zile lucrătoare, începând cu ziua următoare intrării în vigoare a ordonanței de urgență, iar termenul de plată este 31 decembrie 2023.

Condiții pentru obținerea ajutorului de la stat

Condițiile de eligibilitate pe care beneficiarii trebuie să le îndeplinească sunt deținerea a minimum 10 capete de vaci adulte cu excepţia celor din UAT-urile din zona montană care dețin minimum 5 capete vaci adulte, cu vârsta maximă de 12 ani, inclusiv, la data de 31 iulie 2022, în exploatație cu cod ANSVSA, înregistrate în baza națională de date (BND); producerea și valorificarea laptelui în perioada 1 august – 31 decembrie 2022.

Actele necesare pentru beneficiari sunt copia BI/CI a beneficiarului, certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, împuternicire și o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal; documentul emis de utilizatorii Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor – SNIIA, din care rezultă efectivul de vaci adulte deținut la data de 31 iulie 2022, precum și cel deținut la data de 31 decembrie 2022, în exploatația / exploatațiile cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, înscrisă /înscrise în cerere; coordonate bancare/trezorerie.

Documentele specifice care însoţesc cererea sunt următoarele, după caz: în cazul valorificării către prim-cumpărător: copie de pe contractul încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni cu un prim-cumpărător, valabil în perioada 1 august – 31 decembrie 2022; după caz: copii ale rapoartelor fiscale de închidere zilnică/factură/facturi din care rezultă că a valorificat lapte în perioada 1 august – 31 decembrie 2022; pentru producătorul persoană fizică: copie a atestatului de producător, emis înainte de 1 august 2022 și valabil cel puțin până la data de 31 decembrie 2022, precum și de copie a/ale filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, din care rezultă cantitatea  de lapte valorificat în perioada 1 august – 31 decembrie 2022.

În cazul altor tipuri de valorificare sunt necesare copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoană fizică, din care rezultă cantitatea de lapte valorificat în perioada 1 august – 31 decembrie 2022; copie de pe atestatul de producător, emis înainte de 1 august 2022 și valabil cel puțin până la data de 31 decembrie 2022; documentul sanitar -veterinar pentru valorificare; prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică; copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat pentru producătorul care a efectuat valorificarea laptelui în perioada 1 august – 31 decembrie 2022; la unitatea proprie de procesare: copie de pe avizele de însoţire a mărfii care atestă livrarea şi de pe notele de intrare-recepţie în unitatea de procesare, din care să rezulte livrarea şi recepţia laptelui, în perioada 1 august – 31 decembrie 2022; copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.