decembrie 6, 2022

Modificări la Registrul Comerțului. Sunt afectate mii de firme

Firme înființate online, mai mult timp pentru majorarea capitalului social, acces mai simplu la documente

Din 26 noiembrie, intră în vigoare o serie de modificări aduse Legii societăților. Relația dintre persoanele fizice și juridice și Registrul Comerțului se schimbă semnificativ. Noutățile vizeazămodul de înființare a firmelor, actul coonstitutiv, capitalul social, precum și modul de desființare a unei firme.

Una dintre principalele noutăți o reprezintă posibilitatea de a înființa o firmă în totalitate online. Actul constitutiv se va întocmi online, prin completarea unui formular-tip, cu opţiuni predefinite, care va fi disponibil pe pagina de internet a ONRC. Actul constitutiv se semnează cu semnătură electronică calificată. Cererile de înregistrare a societăților și înscrisurile depuse în susținerea lor, ce sunt întocmite de avocați sau de notari publici, se vor putea semna cu semnătură electronică calificată și se vor putea transmite online.

Tot cu privire la actul constitutiv, urmează să fie abrogată prevederea actuală potrivit căreia pentru hotărârile ce ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociaților, în afară de cazul când legea sau actul constitutiv prevede altfel.

Acolo unde este cazul, datele beneficiarilor reali și modalitățile în care se exercită controlul asupra firmei vor trebui menționate în actul constitutiv.

Certificatele de înmatriculare ale societăților și certificatele constatatoare vor putea fi emise şi
în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată.

Prin noua lege se elimină cerinţa de efectuare a vărsământului aportului la capitalul social al SRL-urilor
la momentul constituirii. Aceasta prevede o etapizare, ulterioară momentului constituirii, a vărsării capitalului social subscris (30% în 3 luni, iar restul în 12 luni, cu excepţia aportului în natură, care poate fi efectuat în 2 ani de la data înmatriculării).

Dispare, de asemenea, și acordul Secretariatului General al Guvernului şi al autorităţilor locale pentru
folosirea anumitor cuvinte în denumire.

Depunerea dovezii rezervării denumirii se elimină.

Tribunalul nu va mai putea desființa o firmă pentru nedepunerea situațiilor financiare anuale

La Registrul Comerțului vor exista registratori specializați. Astfel, înregistrarea în Registrul Comerțului se va face în baza controlului de legalitate făcut de un registrator, care va răspunde disciplinar, civil și penal pentru faptele sale.

Desființarea firmei de către tribunal nu va mai fi posibilă în caz de nedepunere a situațiilor financiare anuale. În momentul de față, tribunalul poate pronunța, la cerere, dizolvarea unei societăți dacă aceasta nu și-a depus situațiile financiare anuale, raportările contabile sau declarația de inactivitate, dacă întârzierea depășește 60 de zile lucrătoare.

În schimb, în unele situații desființarea unei societăți va putea fi făcută de registratorii ONRC, dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile referitoare la sediul social, ca urmare a expirării duratei actului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social ori transferului dreptului de folosință sau proprietate asupra spațiului cu destinație de sediu social; dacă a încetat activitatea societății sau nu a fost reluată activitatea după perioada de inactivitate temporară, anunțată organelor fiscale și înscrisă în registrul comerțului, perioadă care nu poate depăși trei ani de la data înscrierii în registrul comerțului; în cazul societăților cu durată determinată, la expirarea duratei menționate în actul constitutiv, în anumite condiții. Decizia registratorilor nu va fi executorie, aceasta putând fi contestată în instanță.

Documentele și informațiile referitoare la persoanele fizice și juridice înregistrate în Registrul Comerțului se vor arhiva și în format electronic, pentru a permite furnizarea rapidă de copii, chiar dacă actele au fost depuse în format tipărit. Această prevedere se va aplica din abia din 1 august 2023.

Se extind categoriile de informaţii care pot fi obţinute cu titlu gratuit din registrele statelor membre, prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor. Devin disponibile mai multe date în registru, de exemplu în privinţa sucursalelor (în registrul sucursalei, date despre societatea mamă dintr-un alt stat membru şi invers, în registrul societăţii-mamă, informaţii despre sucursală).

Lasă un răspuns

NOTA: sunt interzise injuriile, incitările la ură ori violență, cuvintele obscene și atacul la persoană. Publicația „Graiul Sălajului” nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora revenind integral autorului comentariului. Orice persoană care se consideră prejudiciată de conținutul unui comentariu, are posibilitatea să solicite ștergerea comentariului respectiv, în baza unei cereri în acest sens, transmise pe adresa de email a redacției: graiulsj@unisys.ro

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *