Modificări importante la controalele APIA în teren

Modificări importante la controalele APIA în teren

Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind finanțarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare și control prevede obligația statelor membre de a utiliza un sistem de monitorizare (checks by monitoring) a suprafețelor.

Acesta are drept scop verificarea condițiilor de eligibilitate în vederea gestionării corespunzătoare a cererilor de sprijin depuse de fermieri pentru toate intervențiile legate de suprafață finanțate din FEGA și pentru anumite intervenții legate de suprafață finanțate din FEADR, prin utilizarea datelor furnizate de sateliții Sentinel din cadrul programului Copernicus.

Acesta reprezintă o procedură de observare, de urmărire și de evaluare regulată și sistematică a tuturor criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor sau a obligațiilor care pot fi monitorizate cu ajutorul datelor obținute de la sateliții Sentinel ai programului Copernicus sau a altor date cu valoare cel puțin echivalentă și este utilizat pentru observarea, urmărirea şi evaluarea activităților şi practicilor agricole desfășurate pe parcelele care fac obiectul intervențiilor bazate pe suprafață astfel încât să se ajungă la o concluzie cu privire la eligibilitatea sprijinului solicitat.

Printr-un algoritm de inteligență artificială dezvoltat pe baza unei serii cronologice de imagini provenite de la sateliții Sentinel 1 și 2, în combinație cu informațiile conținute în declarațiile fermierilor, se stabilește categoria de folosință a terenului, tipul culturii agricole, stadiul lucrărilor minime efectuate: arat/însămânțat, data de răsărire, cosit/pășunat, recoltat, suprafețe incendiate, suprafețe inundate, suprafețe care nu au utilizare agricolă în interiorul parcelelor de referință etc.

Parcelele în cazul cărora rezultatul algoritmului corespunde declarației fermierului sunt marcate cu un steguleț verde, fiind confirmate în procent de 95,2% din punct de vedere al categoriei de folosință, al culturii și al suprafeței solicitate și vor putea fi gestionate în control administrativ în vederea determinării și efectuării plăților.

Parcelele în cazul cărora rezultatul algoritmului nu corespunde declarației fermierului sunt marcate cu un steguleț roșu și vor face obiectul unei acțiunii follow-up de clarificare cu fermierul.

Această acțiune are ca scop clarificarea neconformităților identificate, cum ar fi prezența unei/unor alte culturi, prezenţa unor suprafeţe neeligibile, modificarea categoriei suprafeţei agricole, prezenţa unei utilizări neeligibile a terenurilor, pentru a veni în sprijinul fermierilor astfel încât cererile să fie gestionate în mod corespunzător în control administrativ, respectiv pentru a putea fi autorizate la plata în avans, începând cu 16 octombrie 2023, precizează reprezentanții APIA Sălaj.

About Author

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *