septembrie 30, 2022

Ministerul Educației modifică din nou criteriile de acordare a burselor pentru elevi

Oficiali din Ministerul Educației anunță că toate tipurile de burse se vor plăti în data de 15 a lunii, iar criteriile de acordare a burselor vor fi modificate prin hotărâre de Guvern.

Secretarul de stat în Ministerul Educației, Florin Lixandru, a declarat un post de televiziune că elevii vor beneficia și în acest an școlar de burse, încă din prima zi de școală, chiar și la clasele a V-a și a IX-a, dar că se vor produce câteva modificări, printre care și introducerea datei lunare la care vor fi acordați banii. Practic, în data de 15 a fiecărei luni, elevii vor primi bursa pentru luna anterioară.

„Pentru elevii de clasa a V-a și pentru elevii de clasa a IX-a, bursele de merit, respectiv bursele de studiu, se acordau după primul semestru. Acum, elevii din învățământul gimnazial și elevii din învățământul liceal vor beneficia de bursă de studiu și bursă socială încă din prima zi de școală. Prin hotărârea de guvern care va fi aprobată în ceea ce privește cuantumul burselor se va stabili și data de plată a burselor pentru a nu mai avea probleme, cum s-a întâmplat în anumite județe, în anumite orașe unde plata burselor s-a făcut foarte târziu. Se va stabili ca termenul de plată a burselor să fie data de 15 a lunii următoare lunii pentru care se plătește bursă. Practic, așa cum se plătesc salariile, așa se plătesc și bursele. Pe data de 15 a fiecărei luni, unitatea de învățământ este obligată să plătească bursele elevilor pentru luna încheiată”, a declarat secretarul de stat în Ministerul Educației, Florian Lixandru, la un post de televiziune național.

Burse de merit și studiu, în baza calificativelor și a mediei de admitere

Oficialul a declarat că, începând cu acest an școlar, toți elevii de gimnaziu și de liceu vor beneficia de burse încă din prima zi de școală. La clasa a V-a, se vor lua în considerare calificativele din clasa a IV-a, iar la clasa a IX-a, mediile de admitere la liceu. Până acum, în primul semestru la clasele a V-a și a IX-a nu se acordau burse de studiu sau de merit.

„Pentru elevii de clasa a V-a și pentru elevii de clasa a IX-a, bursele de merit, respectiv bursele de studiu se acordau după primul semestru. Acum, elevii din învățământul gimnazial și elevii din învățământul liceal vor beneficia de bursă de studiu și bursa socială încă din prima zi de școală. Pentru elevii de clasa a V-a se pot acorda burse în funcție de calificativele de bine și foarte bine din clasa a IV-a. La clasa a IX-a, bursa de studiu, bursa de merit și bursa socială se acordă pe baza mediei de admitere în liceu”, a declarat Lixandru.

Modificări la acordarea burselor

Printre modificări, se regăsește și aceea că elevii de la școlile particulare (învățământ preuniversitar particular la zi) pot primi burse de performanță. O altă modificare este definirea termenului de familie ale cărei venituri sunt calculate pentru bursele de studiu și cele sociale.

Termenul „familie” înseamnă soțul şi soția sau soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, care locuiesc împreună și participă integral sau parțial la bugetul de venituri și cheltuieli. Este asimilată termenului „familie” și persoana necăsătorită care locuiește împreună cu copiii aflați în întreținerea sa. Se asimilează termenului „familie” persoanele necăsătorite, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc împreună și participă integral sau parțial la bugetul de venituri și cheltuieli”.

Bursele de studiu sunt acordate elevilor “care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții (…). La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii. Pe lângă venituri, criteriile de acordare sunt: elevii au obținut media anuală generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate în anul școlar anterior, cu excepția clasei a V-a și a IX-a; elevii din clasa a V-a care au obținut, în clasa a IV-a, calificativul „bine” sau „foarte bine” la toate disciplinele de studiu și au acumulat maximum 20 absențe în anul școlar anterior;
elevii din clasa a IX-a care au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 7,50 și au acumulat maximum 20 absențe în anul școlar anterior.

Bursele sociale se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital. Aici de încadrează elevi proveniți din familii care NU realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația familială complementară și alocația pentru copii. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii (…)”

O altă modificare este schimbarea raportării de la semestru la an de studii, în cazul burselor de merit. Acest tip de burse se acordă elevilor cu rezultate deosebite la învățătură dacă în anul școlar anterior au obținut media anuală generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 20 absențe nemotivate/an, cu excepția clasei a V-a și a IX-a; pentru elevii din clasa a V-a care au obținut, în clasa a IV-a, calificativul „foarte bine” la toate disciplinele de studiu și au acumulat maximum 20 absențe în anul școlar anterior; pentru elevii din clasa a IX-a care au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50 și au acumulat maximum 20 absențe în anul școlar anterior.

Vă reamintim că ultima modificare a criteriilor de acordare a burselor școlare a fost făcută în luna ianuarie a acestui an, de către Ministerul Educației, în baza unui ordin de ministru care a stârnit numeroase reacții din partea asociațiilor de elevi și părinți.

Potrivit documentului de atunci, bursele de merit s-au acordat din semestrul II al anului școlar 2021-2022 pentru elevii cu medii peste 9.50, față de 8.50, iar bursele de studiu erau acordate celor cu media între 7.50 și 9.50, în loc de 7.00 – 8.50, cum era pragul inițial. Și cuantumul burselor a fost modificat atunci: 500 lei -pentru bursa de performanță; 200 lei – pentru bursa de merit; 150 lei – pentru bursa de studiu; 200 lei- pentru bursa de ajutor social. Fiecare administrație locală poate propune suplimentarea cuantumului burselor din bugetul local.

Lasă un răspuns

NOTA: sunt interzise injuriile, incitările la ură ori violență, cuvintele obscene și atacul la persoană. Publicația „Graiul Sălajului” nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora revenind integral autorului comentariului. Orice persoană care se consideră prejudiciată de conținutul unui comentariu, are posibilitatea să solicite ștergerea comentariului respectiv, în baza unei cereri în acest sens, transmise pe adresa de email a redacției: graiulsj@unisys.ro

Adresa ta de email nu va fi publicată.