Ministerul Educației introduce bursele pentru elevii mediocri

Pentru anul școlar viitor, Ministerul Educației introduce un nou tip de bursă, pe lângă cele deja existente. Bursa de reziliență se va acorda elevilor cu rezultate medii la învățătură, cu medii peste 7, pentru a-i motiva să progreseze. Cuantumul acestei burse va fi de 300 de lei pe lună.

Metodologia de acordare a burselor școlare pentru următorul an școlar a fost lansată în dezbatere publică, pe site-ul ministerului.

Potrivit documentului, bursele de merit și de reziliență se acordă primilor 30% dintre elevii din fiecărei clase. Bursele de merit, în valoare de 450 de lei pe lună, se acordă elevilor care au cel puțin media 9.50, iar bursele de reziliență, în cuantum de 300 de lei pe lună, se acordă elevilor care au cel puțin media 7.

Pe lista beneficiarilor de bursă socială au fost incluși elevii cu afecțiuni oncologice și/sau cronice școlarizați, pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, în cadrul „Școlii din Spital” sau la domiciliu, precum și elevii reintegrați în unitatea de învățământ la care au fost înmatriculați anterior, după o perioadă de spitalizare mai mare de 4 săptămâni.

Bursa de excelență, bursa de merit, bursa de reziliență sau bursa tehnologică sunt acordate doar elevilor care au obținut media 10 sau calificativul foarte bine la purtare la finalul anului școlar anterior.

În situația în care elevii acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună, nu primesc bursa de excelență, bursa de reziliență, bursa de merit, bursa socială, bursa tehnologică, după caz, pentru luna respectivă.

Bursele de merit se acordă elevilor cu medii generale pe anul școlar anterior egale sau mai mari de 9,50. În situația în care prin aplicarea procentului de 30% nu sunt cuprinși toți elevii cu medii generale anuale mai mari sau egale cu 9,50, lista va fi extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia.

Bursele de reziliență se acordă elevilor de gimnaziu și liceu, inclusiv învățământ profesional și dual, care au obținut cel puțin media generală 7 în anul școlar anterior celui în care se acordă bursa, în ordinea descrescătoare a mediilor generale. În cazul elevilor de clasa a V-a, se va ține cont de media primelor două intervale de învățare din anul școlar în curs, iar în cazul elevilor de a IX-a se va lua în calcul media de admitere în învățământul liceal sau profesional/dual.
Burse de reziliență vor primi, pe lângă cea socială, elevii cu afecțiuni oncologice și/sau cronice școlarizați, pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, în cadrul „Școlii din Spital” sau la domiciliu, care revin după școlarizarea din cadrul „Școlii din Spital” în unitatea de învățământ la care au fost înmatriculați anterior.

Bursa socială se acordă la cerere, în funcție de situația materială/socială/medicală a elevului, a familiei sau a susținătorilor legali. Elevii care beneficiază de bursă socială au dreptul la păstrarea confidențialității asupra identității, datelor cu caracter personal și informațiilor referitoare la situația de dificultate în care se află.

Pentru stimularea excelenței, elevii beneficiază de burse de excelență olimpică I și II. Bursa de excelenţă olimpică I se acordă elevilor care obţin distincţii, respectiv premiile I, II, III sau menţiune sau medalii asimilate acestor distincții, la olimpiadele școlare internaționale, respectiv elevilor care obțin locurile I, II și III sau mențiune la campionatele sportive şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei, la Jocurile Olimpice, Jocurile Paralimpice, Jocurile Olimpice de Tineret. Bursele de excelenţă olimpică I au o valoare cuprinsă între 750 și 3.000 de lei și se acordă lunar elevilor de gimnaziu şi liceu, pe întreaga durată a anului şcolar următor obţinerii distincţiei. Prin excepţie, elevii din ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an şcolar.
Bursa de excelenţă olimpică II se acordă elevilor de gimnaziu și liceu care obţin distincţii, respectiv premiile I, II şi III la olimpiadele şcolare naţionale organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei. Bursele de excelenţă olimpică II se acordă lunar elevilor de gimnaziu şi liceu, pe întreaga durată a
anului şcolar următor obţinerii distincţiei. Prin excepţie, elevii din ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an şcolar.

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *