Ministerul Educației a finalizat metodologia înscrierii la școală. Reguli și calendar

Ministerul Educației a pus în dezbatere publică proiectul Metodologiei de înscriere a copiilor în ciclul primar de învățământ, adică în clasa pregătitoare.

Potrivit documentului, părinții ai căror copii au urmat învățământul preșcolar și care împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani până la data de 31 august, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare. Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

Părinții ai căror copii împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru următorul an școlar sau ai celor al căror nivel de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță – în grupa mare.

Cererile de înscriere se vor putea depune din 11 aprilie, iar părinții copiilor care împlinesc 6 ani până la 31 august pot cere amânarea înscrierii cu maximum un an, “în cazuri justificate”. Nu se precizează însă care ar fi cazurile justificate și cum pot fi dovedite. Important de știut este că înscrierea copiilor la clasa pregătitoare este în continuare obligatorie pentru copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până în 31 august 2024 inclusiv.

Calendarul înscrierilor

Potrivit documnetului MEN, din 25 martie, școlile trebuie să afișeze la avizier sau pe site numărul de clase pregătitoare și numărul de locuri disponibile în anul școlar 2024-2025. Părinții pot depune cererile în perioada 11 aprilie – 14 mai.

Prima etapă de înscrieri se derulează între aprilie și 29 mai.

Între 11 aprilie – 14 mai se completează cererile-tip de înscriere de către părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, se depun/transmit cererile-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv declarația pe propria răspundere și documentele necesare în copie simplă, apoi urmează validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.

”Inspectoratele școlare pot decide reconfigurarea circumscripțiilor școlare până la data începerii înscrierilor, astfel încât să asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare, în situația în care capacitatea unei unități de învățământ nu permite cuprinderea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor din circumscripția școlară stabilită în anul școlar anterior, precum și în alte situații justificate, cum ar fi eliminarea segregării școlare, rezultată din segregarea pe criteriul mediului de rezidență. Inspectoratele școlare pot decide extinderea activității didactice în situația unităților de învățământ care au un număr mare de solicitări de înscriere în clasa pregătitoare, în alte unități de învățământ care
au spații disponibile”, se precizează în document.

În intervalul 14 mai -17 mai 2024 are loc procesarea de către Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia națională) a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.

Din 20 mai până în 27 mai 2024 se desfășoară procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către Consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază, precum și marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.

În 28 mai 2024 are loc procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.

În 29 mai 2024 se vor afișa în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar listele candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar se derulează între 30 mai – 6 septembrie.

În 30 mai 2024 se va comunica, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar; Informarea Ministerului Educației de către Comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua. Procedurile vor viza modalități de comunicare și transfer de documente on-line, după caz.

În perioada 31 mai – 7 iunie 2024 are loc depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor se face în intervalul 10 iunie – 14 iunie 2024.
Din 17 iunie până în 21 iunie 2024, se vor procesa la nivelul unităților de învățământ cererile-tip de înscriere depuse de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile, precum și completarea în aplicația informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă.


În 21 iunie 2024 se vor afișa la fiecare unitate de învățământ listele finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

În intervalul 2 septembrie – 6 septembrie 2024 sunt programate centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la o unitate de învățământ, precum și soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *