Ministerul Educației a aprobat patru proiecte pentru ”școli verzi” din Sălaj. Beneficiarii sunt Consiliul Județean și comunele Gârbou, Crișeni și Gâlgău

Sălajul va avea cinci unități de învățământ în categoria ”școli verzi”, după ce proiectele depuse de ordonatorii de credite – Consiliul Județean și primăriile Gârbou, Crișeni (două unități de învățământ) și Gâlgău, au fost admise pentru finanțare prin PNRR de către Ministerul Educației.

Ministerul Educației a publicat miercuri, 17 ianuarie, lista școlilor admise sau respinse în cadrul apelului „Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi”. Conform documentului, va fi construit un nou Centru Școlar pentru Educație Incluzivă ”Speranța” Zalău după ce Consiliului Județean Sălaj i-a fost admis proiectul pentru finanțare. Administrația județeană poate primi, după semnarea contractului de finanțare 1200 de euro pentru un metru pătrat de construcție, la care se adaugă costurile suplimentare pentru asigurarea eficienței energetice a clădirilor.

Construcția noului centru poate primi cel mult 8 milioane de euro pentru construirea pe cel puțin 10.000 mp. Destinația clădirii trebuie să fie menținută cel puțin 15 ani, potrivit ghidului de finanțare.

Credit foto: CSEI Speranța Zalău

În cele trei comune – Crișeni Gârbou și Gâlgău, clădirile unităților de învățământ vor fi reabilitate, astfel încât, după finalizarea lucrărilor, să îndeplinească obiectivul de școală verde. Costul mediu pentru reabilitare aprofundată este de aproximativ 500 euro/metru pătrat, cu 700 de euro mai puțin față de metrul pătrat de construcie nouă.

La Gârbou, vor fi reabilitate corpurile Școlii Gimnaziale Nr. 1 Gârbou; la Crișeni, vor fi reabilitate atât Școala Gimnazială ”Vasile Breban” Crișeni, cât și Școala Primară Gârceiu; iar la Gâlgău au fost cuprinse în proiect clădirile cu destinație de unități de învățământ din comună.

Toate acestea vor beneficia de schimbări structurale – izolare termică, panouri solare, planificarea spațiului verde, laboratoare de științele naturii, facilități pentru colectarea selectivă a deșeurilor.

Avantajele școlilor verzi

Școlile verzi vor fi școli prietenoase cu mediul și performante, care oferă mai multe avantaje elevilor, profesorilor, părinților și comunității, fiind construite cu mai multă lumină naturală, cu o ventilație mai bună și materiale de construcție ecologice, cum ar fi covoarele și vopsitoriile din materiale naturale, reciclabile.
Costurile de exploatare pentru energie și apă într-o școală ecologică pot fi reduse cu 20 la sută până la 40 la sută. Prin tipul de construcții și de dotări existente, școlile verzi reduc semnificativ emisiile de dioxid de carbon, precum și consumul de apă cu până la 32 la sută.
Investiția vizează construcția de școli verzi noi și modernizarea unor unități de învățământ pentru creșterea performanței energetice a acestora, urmărindu-se îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii, a șarpantelor și învelitorilor, precum și a altor elemente de anvelopă care închid spațiul climatizat al clădirii; introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului termic pentru încălzire și a apei calde de consum, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz; utilizarea surselor regenerabile de energie; implementarea sistemelor de management energetic având ca scop îmbunătățirea eficienței energetice și monitorizarea consumurilor de energie (de exemplu, achiziționarea, instalarea, întreținerea și exploatarea sistemelor inteligente pentru gestionarea și monitorizarea oricărui tip de energie pentru asigurarea condițiilor de confort interior); înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, tehnologie LED, cu respectarea normelor și reglementărilor tehnice; optimizarea calității aerului interior prin ventilație mecanică cu unități individuale sau centralizate, după caz, cu recuperare de energie termică pentru asigurarea necesarului de aer proaspăt și a nivelului de umiditate, care să asigure starea de sănătate a utilizatorilor în spațiile în care își desfășoară activitatea; facilități pentru colectarea selectivă a deșeurilor; instalare de sisteme de avertizare în caz de cutremur; instalare de sisteme de avertizare în caz de incendiu; instalare de sisteme de stingere a incendiilor (hidranți interiori și/sau exteriori, sprinklere, drencere, grupuri de pompare/ridicare a presiunii, rezervoare de apă).

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *