Medicii vor folosi din 1 aprilie un bilet unic de trimitere pentru servicii medicale

Medicii vor folosi din 1 aprilie, un bilet unic de trimitere pentru servicii medicale clinice si de internare, ca imprimat cu regim special, in baza caruia se recomanda specialitatea clinica din ambulatoriu sau din spital careia urmeaza sa se adreseze pacientul pentru a primi ingrijiri medicale. Acesta prevedere este reglementata intr-un ordin comun al ministrului Sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice / biletului de internare utilizat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si a Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a biletului de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletului de internare, postat pe site-ul CNAS.
Potrivit noilor reglementari, recomandarea pentru servicii medicale de specialitate si internarea in spital, atunci cand este cazul, se fac numai pe formularul cu regim special. “Utilizarea altor formulare pentru recomandarea de servicii medicale clinice/ in vederea internarii in unitati sanitare cu paturi, in sistemul de asigurari sociale de sanatate atrage raspunderea persoanelor vinovate, in conformitate cu dispozitiile legale”, potrivit proiectului de ordin.
Biletul de trimitere si cel de internare in spital vor fi completate de catre medicii aflati in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, potrivit specialitatii si competentelor, respectiv atestatelor pe care le-au obtinut, precum si de catre medicii carora le sunt recunoscute biletele de trimitere/de internare eliberate, in baza conventiilor incheiate cu casele de asigurari de sanatate, in conditiile contractului-cadru si ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.
Biletul de trimitere/de internare se completeaza si de catre medicii din unitatile sanitare cu paturi pentru pacientii spitalizati care necesita, la externare, recomandare pentru servicii medicale de recuperare-reabilitare in ambulatoriu, respectiv servicii medicale de recuperare sau reabilitare a sanatatii in spitale de recuperare, sectii/ compartimente din spitale, sanatorii pentru adulti si copii, preventorii, cu sau fara personalitate juridica, inclusiv furnizori constituiti conform Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sunt avizate de Ministerul Sanatatii ca sanatorii balneare sau care au in structura avizata de Ministerul Sanatatii sectii sanatoriale balneare.

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *