Medicii de familie sunt obligati sa inscrie din oficiu copiii care nu au fost inscrisi pe lista unui doctor odata cu prima consultatie a micutului bolnav in localitatea de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta a acestuia, potrivit proiectului privind normele de aplicare a contractului cadru in 2010.
Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate au elaborat, vineri, proiectul comun pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010, actul fiind supus dezbaterii publice pe site-ul CNAS.
Potrivit proiectului, Casa de asigurari de sanatate incheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale in asistenta medicala primara, autorizati si evaluati. Totodata, Casa de asigurari de sanatate trebuie sa faca publica in termen de maximum zece zile lucratoare de la data incheierii contractelor, prin afisare pe pagina web si la sediul Casei de asigurari de sanatate, lista furnizorilor de servicii medicale pentru informarea asiguratilor.
Acelasi proiect prevede ca medicul de familie trebuie sa inscrie din oficiu copiii care nu au fost inscrisi pe lista unui medic de familie odata cu prima consultatie a copilului bolnav in localitatea de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta a acestuia.
Nou-nascutul va fi inscris pe lista medicului de familie care a ingrijit gravida, daca parintii nu au alta optiune exprimata in scris, imediat dupa nasterea copilului. De asemenea, medicul de familie, va inscrie pe lista proprie gravidele si lauzele neinscrise pe lista unui medic de familie la prima consultatie, in localitatea de domiciliu sau, dupa caz, de resedinta a acestora ori la sesizarea reprezentantilor din sistemul de asistenta medicala comunitara.
Medicii de familie nu au voie sa refuze inscrierea pe lista de asigurati a copiilor, la solicitarea parintilor, apartinatorilor legali sau la anuntarea de catre casa de asigurari de sanatate cu care a incheiat conventie de furnizare de servicii ori de catre primarie, precum si la sesizarea reprezentantilor din sistemul de asistenta medicala comunitara sau a directiilor de protectie a copilului pentru copiii aflati in dificultate din centrele de plasament sau din familii substitutive.
Casele de asigurari de sanatate au obligatia sa deconteze in termen de maximum 20 de zile calendaristice de la incheierea fiecarei luni contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor incheiate intre furnizorii de servicii medicale primare si casele de asigurari de sanatate, la valoarea minima garantata a punctului „per capita” si a punctului pe serviciu medical.

Totodata, proiectul prevede ca pana la data de 30 a lunii urmatoare incheierii trimestrului se face decontarea drepturilor banesti ale medicilor de familie ca urmare a regularizarilor in functie de valoarea definitiva a punctului „per capita” si a punctului pe serviciu medical. Valoarea definitiva a punctului „per capita” si a punctului pe serviciu medical poate suferi influente, dupa caz, si in conditiile prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2010, se precizeaza in proiect.