Primăria Municipiului Zalău va finanţa execuţia reţelei electrice de pe strada slt. Tuşer Teodor, din cartierul Dealu Morii, lucrare ce va deveni proprietatea oraşului şi va fi dată in administrarea gratuită a SC Electrica SA. Astfel, lista de investiţii a munici-piului va cuprinde lucrarea „Reţea de energie electrică pe strada slt. Tuşer Teodor” cu suma de 70.000 de lei. „In cartierul Dealu Morii, strada slt. Tuşer Teodor, trebuie reglementată alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici, prin construirea unei reţele electrice”, se arată in adresa SC Electrica către Primăria Zalău. Intr-o altă zonă a municipiului, cartierul Sărmaş, este necesară construirea unui acord nou şi a unui post de transformare pentru alimentarea cu energie electrică a staţiei de pompare şi pentru imbunătăţirea condiţiilor de alimentare cu energie electrică a consumatorilor casnici din această zonă. Lucrarea va fi finanţată integral de către SC Electrica.