Ministrul Educației, Ligia Deca, pregătește un proiect de lege prin a cărui prevederi profesorii nu vor mai putea să-i mediteze pe elevii cărora le predau la clasă.

Documentul a fost obținut pe surse de Edupedu și prevede inclusiv sancțiuni disciplinare pentru cadrele didactice care nu vor respecta această regulă, putându-se ajunge, în ultimă instanță, chiar la desfacerea contractului individual de muncă.

Profesorilor le este interzis să pregătească contra-cost elevii de clasele la care sunt încadrați în anul școlar în curs, scrie Edupedu.ro. La nivelul școlilor urmează să fie constituit Registrul declarațiilor de interese pentru profesori.

„Pentru a asigura echitatea şi obiectivitatea în activitatea de predare-învăţare-evaluare, personalului didactic de predare îi este interzis să desfăşoare activităţi de pregătire suplimentară contra-cost pentru elevii de la clasa/clasele la care este încadrat în anul şcolar în curs, având obligaţia de diligenţă să depună eforturi pentru atingerea competenţelor necesare de către fiecare elev, prin activitatea la clasă şi prin programele de învăţare remedială. Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor (…) la nivelul unităţilor de învăţământ se constituie Registrul declaraţiilor de interese. Ministerul Educaţiei emite ordinul de ministru privind procedura de declarare a intereselor şi aprobarea modelului Registrului declaraţiilor de interese”, se precizează în proiect.

Sancțiuni disciplinare pentru profesori

Potrivit proiectului Legii învățământului preuniversitar, activitatea de desfăşurare a meditaţiilor cu elevii de la propria clasă reprezintă abatere disciplinară pentru cadrele didactice.

În raport cu gravitatea abaterilor, sancțiunile disciplinare care se pot aplica personalului de predare sunt: avertisment; diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1 – 6 luni; suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi control; desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

În prezent, profesorilor le este interzis doar prin Codul de etică, aprobat prin ordin de ministru, să facă meditații cu elevii de la clasă. Codul-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar, prevede explicit că ”meditațiile contra cost cu beneficiarii direcți ai educației de la formațiunile de studiu la care este încadrat” sunt interzise.