Legea bugetului asigurărilor sociale de stat prevede dublarea ajutorului de deces

Ajutorul de deces ar urma să fie majorat de anul viitor, de la 3.395 de lei, la 6.789 de lei.

Potrivit proiectului de lege publicat de Ministerul Finanțelor, aflat de marți în dezbatere publică, valoarea ajutorului de deces va fi stabilită la 6.789 de lei, în cazul asiguratului sau pensionarului și 3.395 de lei, în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului.

Trebuie menționat că proiectul trebuie adoptat de Guvernul și, ulterior, de Parlament, promulgat de președintele țării și publicat în Monitorul Oficial, astfel încât să fie aplicat.

Cine primește ajutor de deces

Amintim că ajutorul de deces se acordă în baza unei cereri și a certificatului de deces, potrivit Legii 263/2010. De acest ajutor poate beneficia o singură persoană, care face dovada că a suportat cheltuielile de înmormântare. Această persoană poate fi soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele sau curatorul.
În lipsa acestora, oricare persoană care face dovada cheltuielilor poate beneficia de ajutorul de deces.

Cererile pentru acordarea ajutorului se depun la Casa de Pensii, iar acesta se va achita în termen de trei zile lucrătoare de la depunerea solicitării.

Ajutorul de deces poate fi solicitat chiar dacă persoana decedată nu figurează în evidențe ca asigurat sau pensionar. Însă, în acest caz, valoarea ajutorului va fi jumătate din cuantumul pentru cei asigurați, arată Legea 263/2010.

Actele necesare acordării ajutorului de deces

Actele necesare pentru acordarea ajutorului de deces sunt o cerere tip disponibilă pe site-ul Casei Județene de Pensii, certificat de deces (original şi copie); act de identitate al solicitantului (original şi copie); acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie); dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie); act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original); adeverință care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învățământ organizată potrivit legii (original); adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz; dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declarație pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, după caz.

În cazul decesului unui membru de familie al asiguratorului sau al pensionarului, ajutorul de deces se achită asiguratorului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *