O nouă unitate de învățământ urmează să fie înființată la nivelul municipiului Zalău. Biserica Penticostală BETEL a solicitat deja municipalității un spațiu în vederea desfășurării activității pentru viitorul Liceu Teologic Penticostal.

În ședința Consiliului Local din 30 mai, pe ordinea de zi se va afla și un proiect de hotărâre referitor la emiterea unui acord de principiu pentru asigurarea spaţiului necesar înfiinţării si funcţionării Liceului Teologic Penticostal. A fost identificat deja și un spațiu disponibil pentru a găzdui noua unitate de învățământ, în incinta Şcolii Gimnaziale „luliu Maniu” Zalău. Sunt două săli clasă și un birou, în suprafaţă totală de 72 mp.

Biserica Penticostală BETEL Zalău intenționează să depună toate diligenţele pentru înfiinţarea Liceului Teologic Penticostal Zalău ca unitate de învăţământ preuniversitar, începând cu anul şcolar 2024-2025, cu două clase a IX-a, filiera vocaţională, profil teologic, specializarea teologie
penticostală, cu finanţare de la bugetul de stat.
Potrivit legii, autorităţile publice locale au obligația de a sprijini şi asigura buna desfăşurare a activităţilor specifice învăţământului preuniversitar de stat, atât a celor existente cât şi a înfinţării altor noi.
Dotarea spaţiilor cu mobilierul şcolar necesar, aparatură, materiale didactice şi alte lucruri necesare desfăşurării procesului instructiv – educativ ar urma să cadă în sarcina Bisericii Penticostale BETEL, se arată în solicitarea trimisă de unitatea de cult către primărie.