ITM încurajează salariații să-și negocieze drepturile și salariile colectiv

Negocierea colectivă a clauzelor din contractele de muncă a fost intens promovată în utima perioadă de inspectorii ITM Sălaj. Aceștia au desfășurat o serie de acțiuni în întreprinderile mici și mijlocii din județ, întâlnindu-se cu aproape o mie de salariați de la 60 de angajatori, cărora le-au explicat avantajele negocierii colective.

“Angajații beneficiază de mai multă stabilitate la locul de muncă, de salarii echitabile, condiții de lucru îmbunătățite, egalitate de șanse și un echilibru între viața profesională și cea personală. Există avantaje și pentru angajatori, printre acestea numărându-se un climat de muncă propice performanței, implicare și responsabilități sporite din partea personalului, dar și soluționarea timpurie a eventualelor litigii apărute”, spun reprezentanții ITM Sălaj.

În conformitate cu dispozițiile din Legea nr. 367/2022, privind dialogul social, negocierea colectivă este obligatorie la nivelul unităților care au cel puțin 10 angajați, iar inițiativa negocierii colective aparține oricăruia dintre partenerii sociali. Astfel, legea prevede că, în cazul în care în unitate nu există un contract colectiv de muncă, angajatorul sau orice altă parte îndreptățită poate iniția negocierea contractului colectiv de muncă în orice moment.

Negocierea colectivă care are loc între angajator/organizația patronală, pe de o parte, și sindicat/organizația sindicală sau reprezentanții aleși ai angajaților/lucrătorilor, de cealaltă parte, urmărește reglementarea relațiilor de muncă sau de serviciu dintre părți, stabilirea condițiilor de muncă, precum și orice alte acorduri în probleme de interes comun.

De asemenea, legea reglementează procedura de negociere colectivă și recunoaște autonomia și egalitatea părților în negocierea condițiilor și libertatea de încheiere a convențiilor colective, precum și dreptul la informare în susținerea negocierilor.

De asemenea, subiectul privind negocierea colectivă a fost abordat și în cadrul întâlnirii avute cu reprezentanți ai organizațiilor sindicale și patronale, membri ai Comisiei de Dialog Social, care se întrunește lunar la Prefectură.

Ca rezultat al acțiunii ITM Sălaj, în luna februarie au fost încheiate și înregistrate în Sălaj 15 noi contracte colective de muncă.

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *