septembrie 26, 2022

ISU “Porolissum” Sălaj face angajări

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Porolissum” al judeţului Sălaj organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie
vacant aferent funcţiei de ofiţer specialist II din cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – Compartimentul Comunicaţii, funcţie prevăzută cu grad de locotenent colonel, resspectiv postul de execuţie vacant aferent funcţiei de ofiţer specialist II din cadrul Compartimentului Control și Activități Preventive – Inspecția de prevenire, funcţie prevăzută cu grad de locotenent colonel.

Angajările se fac prin încadrare directă și/sau rechemare în activitate, cu recrutare din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului vacant.

Pentru funcţia de ofiţer specialist II din cadrul Serviciului Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei – Compartimentul Comunicaţii, ocupantul postului treuie să aibă studii superioare de lungă durată (anterior aplicării legislaţiei referitoare la cele trei cicluri de studii universitare) sau studii universitare cu licenţă, militare sau civile, în unul dintre domeniile fundamentale: matematică şi ştiinţe ale naturii, în domeniile de licenţă „Matematică”, „Informatică”, ”Fizică”;ştiinţe inginereşti, în domeniile de licenţă „Inginerie electrică”, „Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale”, „Calculatoare şi tehnologia informaţiei”, „Ingineria sistemelor”, „Mecatronică şi robotică”, „Ştiinţe inginereşti aplicate”- specializarea „Informatică industrială”; ştiinţe sociale, în domeniile de licenţă „Ştiinţe administrative”- specializarea „Administraţie publică”, „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”- specializarea ”Managementul organizaţiei”, „Managementul sistemelor de comunicaţii militare”; pentru aceste specializări obligatoriu şi brevet/diplomă de ofiţer specialitatea „comunicaţii şi informatică” sau „transmisiuni”, domeniul de licenţă „Cibernetică, statistică şi informatică economică”- specializarea „Informatică economică”, domeniul de licenţă „Contabilitate”- specializarea „Informatică de gestiune”, autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor: autorizație de acces la informații clasificate
secrete de stat, nivel Secret, după încadrare, parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical, trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic.

Cererea de înscriere la concurs şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare se descarcă de pe site-ul unității, www.isusalaj.ro, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmite, exclusiv în format electronic, scanat (în format PDF), împreună cu copia actului de identitate, la adresa de e-mail: resurse_umane@isusalaj.ro, până
la data de 8 octombrie, ora 15:00. Celelalte documente constitutive ale dosarului de recrutare vor fi transmise exclusiv în
format electronic, scanat (format PDF), în volum complet, la adresa de e-mail resurse_umane@isusalaj.ro, până la data de 14 octombrie, ora 15:00. Proba scrisă a conursului va avea loc în 30 octombrie.

Pentru funcţia de ofiţer specialist II din cadrul Compartimentului Control și Activități Preventive – Inspecția de prevenire, se solicită studii universitare (militare sau civile) cu diplomă de licenţă, într-unul dintre domeniile de licenţă: matematică; informatică; fizică; chimie; inginerie chimică; geografie; geologie; ştiinţa mediului; inginerie civilă; ingineria instalaţiilor; inginerie electrică; inginerie energetică; inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale; inginerie geologică; inginerie geodezică; mine, petrol şi gaze; inginerie aerospaţială; ingineria autovehiculelor; ingineria transporturilor; inginerie forestieră; silvicultură; ingineria produselor alimentare; calculatoare şi tehnologia informaţiei; ingineria sistemelor; inginerie mecanică; inginerie industrială; ştiinţe
inginereşti aplicate; mecatronică şi robotică; ingineria materialelor; ingineria mediului; inginerie şi management; inginerie genistică; inginerie de armament, rachete şi muniţii; drept; ştiinţe administrative; ştiinţe ale comunicării; ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică; economie; finanțe; management; arhitectură, autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor: autorizație de acces la informații clasificate de nivel “Secret de serviciu”, după încadrare, parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical, trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic.

Cererea de înscriere la concurs şi declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare se descarcă de pe site-ul unității, www.isusalaj.ro, se completează de către candidat în mod lizibil, se semnează și se transmit, exclusiv în format electronic, scanat (preferabil .PDF), împreună cu copia actului de identitate, la adresa de e-mail: resurse_umane@isusalaj.ro, până
la data de 15 octombrie, ora 15:00, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. Documentele depuse se denumesc în mod corespunzător, în funcție de conținutul acestora (ex. Cerere de înscriere, CV, copie CI, etc.). Celelalte documente constitutive ale dosarului de recrutare vor fi transmise exclusiv în format electronic, scanat (preferabil .PDF), în volum complet, la adresa de e-mail: resurse_umane@isusalaj.ro, până la data de 22 octombrie, ora 15:00. Proba scrisă are loc în data de 1 noiembrie.

Lasă un răspuns

NOTA: sunt interzise injuriile, incitările la ură ori violență, cuvintele obscene și atacul la persoană. Publicația „Graiul Sălajului” nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora revenind integral autorului comentariului. Orice persoană care se consideră prejudiciată de conținutul unui comentariu, are posibilitatea să solicite ștergerea comentariului respectiv, în baza unei cereri în acest sens, transmise pe adresa de email a redacției: graiulsj@unisys.ro

Adresa ta de email nu va fi publicată.