IPJ Sălaj caută ajutor de șef de post din sursă externă în 11 comune

IPJ Sălaj caută ajutor de șef de post din sursă externă în 11 comune

Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj scoate la concurs, din sursă externă, 11 posturi vacante de ajutor șef de post. E nevoie de polițiști la posturile de poliție din Fildu de Jos, Letca, Poiana Blenchii, Zalha, Dragu, Cizer, Sâg, Halmășd, Plopiș, Chieșd și Măeriște.

Înscrierile au început luni, 13 septembrie, și durează până în 24 septembrie, inclusiv în zilele nelucrătoare.

La nivel național, au fost scoase în total la concurs 412 posturi de ajutor de șef de post, din încadrare externă, în scopul reducerii deficitului de personal din rândul polițiștilor.

Pentru a putea participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiții, cumulativ: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română, scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”); să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi; să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist; să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni; să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic; să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”); dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă; să dețină permis de conducere, categoria ”B”; să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate cu caracter secret de serviciu; să deţină/obţină avizul pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare şi poliţist rutier.

Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs.

Înscrierile se fac online, la adresa de e-mail sursaexterna@sj.politiaromana.ro.

În perioada 11-19 octombrie, candidaţii ale căror dosare au fost validate vor participa la proba eliminatorie de evaluare a performanţei fizice.

În data de 23 octombrie va fi proba scrisă, de tip test grilă.

Înscrierea candidaţilor se va realiza pe toate posturile de ajutor şef de post din cadrul inspectoratului, urmând ca numirea candidaţilor declaraţi “admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obţinute.

Pentru mai multe informații, puteți să accesați pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj: www.sj.politiaromana.ro  la secțiunea Carieră – Posturi scoase la concurs  sau accesați link-ul  https://sj.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs.

De asemenea, pentru informații suplimentare, puteți apela Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj la nr. de tel. 0260661285 int. 20119 sau 20117.

“Recomandarea noastră este ca anterior alegerii postului pentru care optați, să realizați o mică documentare pentru a fi în cunoștință de cauză cu privire la localizare, condiții de muncă, situație operativă, și alte circumstanțe pe care le considerați relevante. În condițiile în care, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. 11 din Legea 360/2002 Statutul polițistului, personalul care a dobândit calitatea de polițist prin încadrare directă nu se poate muta timp de 2 ani, este important să vă asumați această perioadă de timp obligatorie în care veți rămâne în cadrul postului de poliție”, este sfatul transmis de Sindicatul Polițiștilor Europol.

About Author

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *