septembrie 26, 2022

Întâlnire cu istoricii, profesori universitari Corvin Lupu și Cristian Troncotă

Întâlnire cu istoricii, profesori universitari

Corvin Lupu și Cristian Troncotă

despre cărți de istorie contemporană și recentă privitoare la adevăruri incomode neacceptate oficial de către autorități

Miercuri, 24 august 2022, ora 18, sala „Porolissum” de la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj

Profesor universitar Corvin Lupu

Profesor universitar Corvin Lupu

Extras din CV

–        Născut la 03.02.1953

–        Absolvent al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie-Filologie din Sibiu (1976)

–        Doctor în Istoria contemporană (Relații internaționale) al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (1997)

–        A deținut funcții de conducere academică timp de două decenii (șef de catedră și decan) în cadrul facultăților de Istorie și de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii de Securitate

–        Redactor șef al revistei „Transilvania” (2002-2009)

–        Fondator la nivel național al specializărilor/programe de studii universitare Relații internaționale (2002) și Studii de securitate (2006)

–        Fondator și primul redactor șef al revistei „Studia Securitatis” (2006)

–        Membru al Comisiei de Istorie Economică a Academiei Române (din 2002)

–        Membru fondator al Institutului de Științe Administrative al României (1995)

–        Vicepreședinte Național al Asociațiunii Transilvane pentru Literatura și Cultura Poporului Român (ASTRA) 2004-2008

–        Extras din lista cărților publicate:

Relații diplomatice între România şi S.U.A. până la al doilea război mondial, Casa de Presă şi Editură „Tribuna”, Sibiu, 1999 (300 p), ISBN 973-98970-6-1; România sub presiunea războiului rece și a dorinței de integrare euro-atlantică, vol. I și II, Editura „Alma Mater”, Sibiu, 2000;  România, Axa și Aliații, Editura „Alma Mater”, Sibiu, 2003;   România în contextul relațiilor internaționale actuale, Editura Techno Media, Sibiu, 2006 (215 p), ISBN 973-7865-11-1; Teoria conceptelor și paradigmelor de securitate, Editura Techno Media, Sibiu, 2007 (176 p); Trădarea Securității în decembrie 1989. Secrete ale intervenției străine împotriva României, Editura Elion, București, 2015; Eforturi politico-diplomatice românești de ieșire din al doilea război mondial în lumina arhivei diplomatice a SUA, ediția a II-a revizuită și adăugită, București, Editura Elion, 2016; Europa în sistemul relațiilor internaționale, ediția a IV-a revizuită și adăugită, Editura Elion, București,  2016; Confruntări româno-evreiești. Culegere de studii și articole, Editura Elion, București, 2017; România interbelică în viziunea diplomației SUA, Editura Techno Media, Sibiu, 2019; România în 1989. De la revolta populară la lovitura de stat, Prefață de Gheorghe Buzatu, ediția a II-a revizuită, Editura Paul Editions, București, 2021; Corvin Lupu, Grațian Lupu, Istoria relațiilor internaționale, Prefață de Gheorghe Buzatu, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2013; Corvin Lupu, Cristian Troncotă, Prăbușirea mitului Securității. Adevăruri ascunse despre generalul Iulian Vlad și istoria Securității regimului comunist din România, Editura Elion, București, 2018; Corvin Lupu, Ioan Bâlbă, Trădarea României Socialiste în viziunea unui ofițer de securitate, Editura Techno Media, Sibiu, 2019.

Cristian Troncotă

Cristian Troncotă – (născut la 12 ianuarie 1954, Bucureşti), absolvent al Facultăţii de Istorie-Filozofie a Universităţii Bucureşti (1980), doctor în istorie militară al Academiei de Înalte Studii Militare, actuala Universitate Naţională de Apărare „Carol I” (1997), conducător de doctorat (2007-2018) la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” – comunitate academică a SRI, general de brigadă în rezervă SRI din 2009 și în retragere din 2019. Din 1  octombrie 2013 profesor universitar titular la Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu și din 2019 profesor cu contract la plata cu ora la aceiași universitate sibiană. Volume: Istoria serviciilor secrete românești. De la Cuza la Ceaușescu, Editura Ion Cristoiu, București 1999 ; Mihail Moruzov şi frontul secret, Editura Elion, Bucureşti, 2004; Glorie şi tragedii. Momente din istoria Serviciilor de informaţii române pe frontul de Est (1941-1944), Editura Nemira, Bucureşti 2003; Torţionarii. Istoria instituţiei Securităţii regimului comunist din România (1948-1964), Editura Elion, Bucureşti, 2006; România şi frontul secret, 1859-1945, Ediţia a II-a, Editura Elion, Bucureşti, 2014; Duplicitarii. O istorie a Serviciilor de Informaţii şi Securitate ale regimului comunist din România. 1965-1989, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Elion, Bucureşti, 2014 ; Momente și personalități din istoria serviciilor secrete românești (1924-1989), Editura Elion, București 2017;  Prăbușirea mitului Securității. Adevăruri ascunse despre generalul Iulian Vlad și instituția Securității regimului communist din România (în colaborare cu Corvin Lupu), Editura Elion, București 2018; Trădarea se cuibărise de lult în D.S.S. Dialoguri despre cum era supravegheată instituția Securității regimului communist din România, (în colaborare cu Constantin Aioanei), Editura Elion, București 2019; Dr. Constantin Stan, În dialog cu prof. univ. dr. general de brigadă (rtr) Cristian Troncotă, privind perioada 1989-2019, Ed. Info, Craiova, 2020; Securitatea noastră cea de toate zilele, (în colaborare cu Flori Bălănerscu), Editura Corint, București 2020; Omul de taină al Mareşalului. Destinul unui mare român , vol. I, Editura Paul Editions, București 2020; Omul de taină al Mareșalului. Eigen Cristescu, directorul Serviciului Special de Informații. Memorii (1916-1944) și Mărturi (1940-12950), Vol. II, EdituraPaul Editions, Bicurești 2020 ; Careu de a și. Din istoria serviciilor de informații după încheierea Războiului Rece, (în colaborare cu Horațiu Blidaru), Ediția a doua, Editura Paul Editions, 2020 .

Lasă un răspuns

NOTA: sunt interzise injuriile, incitările la ură ori violență, cuvintele obscene și atacul la persoană. Publicația „Graiul Sălajului” nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora revenind integral autorului comentariului. Orice persoană care se consideră prejudiciată de conținutul unui comentariu, are posibilitatea să solicite ștergerea comentariului respectiv, în baza unei cereri în acest sens, transmise pe adresa de email a redacției: graiulsj@unisys.ro

Adresa ta de email nu va fi publicată.