În 29 martie încep înscrierile la clasa pregătitoare. Acestea durează până în 28 aprilie. În perioada imediat următoare, părinții vor completa și depune cererile tip de înscriere, acest lucru fiind posibil și online.

Elevii vor fi repartizați aleatoriu în clasele pregătitoare pe anumite criterii precum ordinea alfabetică a numelor copiilor sau tragere la sorți. Aceste metode au fost gândite pentru a evita situațiile în care părinții țineau morțiș să aleagă o învățătoare anume din școala în care își înscriu copiii și pentru a se evita segregarea copiilor.

Ca și o noutate față de anii trecuți, Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor dispare pentru cei care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2021.

„Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2021, inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. În situația copiilor menționați, care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ școlar”, se precizează în metodologia publicată.

Calendarul înscrierilor se va desfășura pe etape. Astfel că, în prima etapă, între 10-11 mai, are loc procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice, și repartizarea copiilor la școala de circumscipție. În perioada 11-18 mai, se procesează la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/tutori legali instituiți sau de reprezentanții legali ai copiilor, cererile prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. În 20 mai se afișează în unitățile de învățământ și pe site-ul Inspectoratului școlar candidații înmatriculați și numărul de locuri rămase libere.

A doua etapă începe în 21 mai, când se comunică prin afișare la sediul unităților de învățământ și pe site-ul inspectoratului, procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile. Între 24-31 mai, se depun/transmit cererile-tip de înscriere, la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni bifate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. În 4 iunie se afișează, în fiecare școală, listele finale pentru clasele pregătitoare, urmând ca în perioada 1-10 septembrie să se centralizeze și să se soluționeze posibilele nemulțumiri apărute, și toți copiii să fie înscriși în unități de învățământ.

Dosarul de înscriere în clasa pregătitoare este unul stufos și conține: cererea de înscriere în clasa pregătitoare 2021, recomandarea de la grădiniță, rezultatul evaluării copilului de la CJRAE/CMBRAE, copii ale actelor de identitate ale părinților, copie după certificatul de naștere al copilului, conform cu originalul, documente care să ateste starea civilă a părinților, declaralia pe propria răspundere pentru înscrierea în clasa pregătitoare și documentația de la medicul de familie care să cuprindă avizul medical în care se specifică faptul că este apt de școală, vaccinările de la medicul de familie sau copia certificatului de vaccinare.