Bani „fără număr” pentru comune și orașe

Executivul a adoptat, în ședința din 27 octombrie, trei proiecte de acte normative inițiate de Ministerul Finanțelor, în scopul finalizării proiectelor europene ale unităților administrativ-teritoriale, eficientizarea și reducerea cheltuielilor publice, precum și gestionarea eficientă a patrimoniului și resurselor minerale și naturale aflate în proprietatea statului.

„Suntem în punctul în care mai multe proiecte finanţate din fonduri externe, implementate de către autorităţile administraţiei publice locale, sunt blocate din lipsă de resurse financiare pentru a asigura cofinanţarea proprie şi finanţarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor. Tocmai de aceea am venit cu acest mecanism de împrumuturi din veniturile din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 1 miliard de lei, pentru a oferi șanse pentru modernizarea infrastructurii, cum ar fi reabilitarea drumurilor, construcția de școli și spitale sau dezvoltarea infrastructurii de transport public”, a explicat ministrul Marcel Boloș.

Proiectul de act normativ, inițiat alături de Ministerul Dezvoltării, stabilește condițiile prin care unitățile administrativ-teritoriale pot solicita Ministerului Finanțelor contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare în limita sumei de 1 miliard de lei pentru asigurarea cofinanțării proiectelor externe nerambursabile, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate acestor proiecte. Termenul-limită de depunere a documentelor este 15 decembrie 2023. Valoarea maximă ce poate fi autorizată pentru o unitate administrativ-teritorială, pe o perioadă de cel mult 5 ani, este de 10.000.000 lei pentru municipii, 25.000.000 lei pentru județe, nelimitat pentru comune și orașe.

Gata cu beculețele și concertele de Crăciun

Evoluția execuției bugetare pe primele nouă luni ale anului arată că ipotezele luate în calcul la elaborarea bugetului nu au fost cele care s-au și validat, iar ritmul de încasare al veniturilor este inferior celui prognozat, au concluzionat guvernanții, motiv pentru care se impune limitarea cheltuielilor, astel încât să ne încadrăm în ținta de deficit stabilită pentru acest an.

Actul normativ adoptat în ședința Executivului prevede limitarea încheierii de angajamente legale pentru anumite categorii de cheltuieli, la nivelul autorităților și instituțiilor publice cu sursă de finanțare de la bugetul de stat, cu excepția proiectelor finanțate din fonduri europene, limitarea plăților efectuate în perioada noiembrie-decembrie 2023 la titlul de cheltuieli bugetare „Bunuri și servicii”, cel mult la nivelul mediei plăților efectuate în perioada ianuarie-septembrie 2023 la acest titlu de cheltuieli; interzicerea finanțării din fonduri publice a organizării de evenimente comunitare cum ar fi festivaluri, concerte, competiții locale, festivități, sărbători tematice, cheltuielile cu evenimentele ocazionate de sfârșitul de an.

Statul vrea să valorifice tot ce prinde

Actul normativ stabilește, de asemenea, ca bunurile de natura clădirilor şi a terenurilor aferente indiferent de destinaţia acestora, echipamente încorporate în acestea, clădiri speciale, precum şi orice alte bunuri imobile indiferent de natura acestora intrate în proprietatea privată a statului român prin confiscare, ca urmare a unor hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală, aflate în gestionarea ANAF, situate pe teritoriul unor unităţi administrativ-teritoriale, să poată fi transferate în domeniul public al acestora, fără plată.

Transferul bunurilor din domeniul public/privat al statului, în domeniul public/privat al unităților administrativ-teritoriale, inclusiv posibilitatea de transmitere a bunurilor confiscate, are ca scop dezvoltarea de proiecte investiționale pentru comunitățile locale, atât prin Politica de Coeziune, pentru implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență, cât și pentru realizarea investițiilor din programe naționale finanțate de la bugetul de stat sau investiții din surse proprii ale autorităților publice locale/județene, explică guvernanții.

Prin actul normativ se introduc și noi reglementări privind redevenţele pentru terenurile concesionate potrivit legii de către Agenţia Domeniilor Statului, în calitate de administrator al terenurilor proprietate publică a statului, care, pe bază de contract de concesiune, se vor indexa cu indicele preţului de consum pe anul 2022, dacă nu este prevăzut astfel prin contractele încheiate potrivit legii. Termenul de plată pentru redevenţele actualizate este până la data de 31 decembrie 2024.