Peste 10.300 de angajati vor fi concediati de la companiile din sectorul feroviar si vor primi dublul salariului mediu net pe economie, la data incetarii contractului de munca, indemnizatie de somaj si un venit lunar de completare pe parcursul a 20-24 luni, in functie de vechimea in activitate.
Cei mai multi angajati vor fi concediati de la CFR Marfa (6.700 persoane), CFR Calatori (1.032 angajati), Societatea de Intretinere si Reparatii Vagoane CFR IRV (800 salariati), CFR SA (600 posturi) si Societatea de Intretinere si Reparatii Locomotive si Utilaje CFR IRLU (500 de persoane).
Alte concedieri vor fi efectuate la Electrificarea CFR (236 angajati), Societatea de Reparatii Locomotive CFR SCRL Brasov(221 persoane), Societatea de Vanzare Legitimiatii Calatorie Voiaj-CFR (89 salariati), Tipografia Filaret (44 posturi), Societatea de Exploatare a Vagoanelor de Dormit, Cuseta, Restaurant si Bar CFR-Gevaro (44 persoane), Societatea Informatica Feroviara (38 angajati), Societatea de Intretinere Mecanizata a Caii Ferate (23 salariati) si Societatea Sere si Pepiniere (15 persoane).
La data incetarii contractului individual de munca, angajatii concediati vor primi o suma egala cu de doua ori salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului in care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistica, indemnizatie de somaj si venit lunar de completare, conform unui proiect de ordonanta elaborat de Ministerul Transporturilor.
Venitul lunar de completare se stabileste odata cu indemnizatia de somaj si este egal cu diferenta dintre salariul individual mediu net pe ultimele trei luni inainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de munca, dar nu mai mult decat salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului in care s-a efectuat concedierea si nivelul indemnizatiei de somaj. Venitul de completare se acorda lunar, dupa expirarea perioadei de acordare a indemnizatiei de somaj, pe perioade stabilite diferentiat, in functie de vechimea in munca a persoanelor concediate, respectiv pe o perioada de 20 luni pentru persoanele care au o vechime in munca de pana la 15 ani, de 22 luni pentru o vechime in munca cuprinsa intre 15 si 25 de ani si de 24 luni pentru o vechime in munca de peste 25 de ani.
Nu beneficiaza de venit lunar de completare persoanele care nu indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru stabilirea indemnizatiei de somaj.
Persoanele care vor primi venitul lunar de completare sunt obligate sa se prezinte lunar, pe baza programarii, sau ori de cate ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca, sa comunice in termen de trei zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor si sa caute un loc de munca.
Plata venitului lunar de completare inceteaza la data refuzului nejustificat de a accepta locul de munca oferit potrivit pregatirii profesionale. Se considera refuz nejustificat cel motivat de situarea locului de munca oferit la o distanta mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu, in conditiile in care angajatorul ofera conditii de transport sau locuinta, si primirea unui salariu egal sau mai mic decat venitul de completare, se arata in proiectul de act normativ.
Venitul lunar de completare are acelasi regim de impozitare ca si indemnizatia de somaj. Angajatorii care refuza incadrarea in munca a persoanelor beneficiare de venit lunar de completare au obligatia de a anunta motivul refuzului, in termen de 3 zile, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca.
De aceste masuri sociale vor beneficia insa numai persoanele care au incheiat contracte individuale de munca pe durata nedeterminata cu cel putin 12 luni inainte de data concedierii, se arata in document. De plati compensatorii vor beneficia si persoanele preluate prin protocol de alte societati, daca au incheiat contracte individuale de munca pe durata nedeterminata in ultimul an, precum si angajatii preluati de societatile rezultate in urma divizarii sau a altor forme de reorganizare, tot cu conditia contractelor de munca.
Angajatii concediati vor beneficia si de servicii de preconcediere acordate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
Ordonanta stabileste ca societatile pot efectua concedieri colective cu plati compensatorii numai in conditiile in care au un program de restructurare si reorganizare sau numai un program de restructurare ori de reorganizare, aprobat astfel incat concedierea colectiva sa nu depaseasca termenul de 31 decembrie 2012.
Concedierea colectiva va fi efectuata conform Codului Muncii, dar nu mai tarziu de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a hotararii de guvern privind lista companiilor care opereaza disponibilizari. Ordonanta de urgenta va fi valabila pana la 31 decembrie 2012.
Concedierea angajatilor din sectorul feroviar va creste cheltuielile bugetare aferente fondului de somaj cu 55,3 milioane lei in 2009, cu 168,5 milioane lei in 2010 si cu 135,2 milioane lei in 2011.