Ghidul pentru revenirea la munca a angajatilor

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) a publicat pe site-ul oficial al institutiei Ordinul privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS CoV-2 la locul de munca, pe perioada starii de alerta si Ghidul pentru revenirea la munca in conditii de siguranta pentru angajati si pentru angajatori.
Conform unui anunt al MMPS, documentul stabileste masurile pe care toti angajatorii din sectorul public si din privat trebuie sa le implementeze pe durata starii de alerta pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARS CoV-2.
"Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a publicat pe site Ordinul privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS Cov-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate in munca, pe perioada starii de alerta. Ordinul comun este semnat de ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru si de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru", mentioneaza MMPS.
Potrivit ordinului, pe durata starii de alerta, pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARS CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate in munca, toti angajatorii din sectorul public si din privat implementeaza urmatoarele masuri: reinstruiesc in domeniul securitatii si sanatatii in munca toti lucratorii care au stat la domiciliu in perioada starii de urgenta, somaj tehnic, telemunca, munca la domiciliu etc., iar reinstruirea trebuie sa fie adaptata noilor riscuri reprezentate de infectia cu SARS CoV-2 si se va desfasura in timpul programului normal de lucru al lucratorilor; reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca au dreptul la instruire corespunzatoare noului risc reprezentat de infectia cu SARS CoV-2; stabilesc activitatile care pot fi continuate si/sau adaptate, in functie de specificul acestora si de resursele disponibile, si implementeaza masurile necesare pentru reluarea si/sau mentinerea activitatii, in conditiile respectarii masurilor de prevenire a raspandirii SARS CoV-2, inclusiv pentru desfasurarea activitatii in regim de telemunca sau munca la domiciliu – care poate ramane o prioritate; identifica riscurile specifice conditiilor de contaminare epidemiologica si actualizeaza documentul de evaluare a riscurilor pentru securitatea si sanatatea angajatilor la noile conditii de desfasurare a activitatii, in vederea luarii masurilor necesare pentru combaterea raspandirii SARS CoV-2; stabilesc consultari cu reprezentantii angajatilor cu responsabilitati specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca si, dupa caz, cu membrii Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca.
Va prezentam regulile de conduita obligatorie:
Angajatorul trebuie sa afiseze la intrare si in cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduita obligatorie pentru angajatii si pentru toate persoanele care intra in spatiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea imbolnavirilor cu coronavirusul SARS CoV-2; sa informeze angajatii, prioritar prin mijloace electronice, cu privire la riscurile de infectare si de raspandire a virusului, cu privire la masurile de protectie si la regulile de distantare sociala care se aplica in cadrul unitatii, precum si cu privire la regulile pentru gestionarea situatiilor in care angajatii sau alte persoane care au acces la locul de munca prezinta simptome ale infectarii cu coronavirului SARS CoV-2; sa informeze angajatii cu privire la precautiunile universal valabile, respectiv: mentinerea distantei sociale de minimum 1,5 metri in toate zonele publice, mentinerea igienei riguroase a mainilor, cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde sau cu dezinfectanti avizati, ori de cate ori este nevoie, evitarea atingerii fetei cu mainile nespalate/nedezinfectate, mentinerea igienei respiratiei: tuse si/sau stranut (in plica cotului sau in servetel de unica folosinta), rinoree (in servetel de unica folosinta).
"Dupa utilizare, servetelul de unica folosinta va fi aruncat in recipientul de colectare a deseurilor si se va efectua imediat igiena mainilor", se spune in document.
Limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanta de minimum 1,5 metri este o alta cerinta pentru angajati.
Conform ordinului, angajatorii pot asigura echipamente individuale specifice de protectie impotriva raspandirii coronavirusului SARS CoV-2 (masca de protectie, manusi) prin consultare cu responsabilul cu SSM, functie de specificul activitatii, si au obligatia de a se asigura ca in sediu furnizorii externi, companiile externe, subcontractantii, persoanele care intra in sediu, publicul/beneficiarii serviciilor prestate, clientii respecta masurile de protectie stabilite de acesta.
Angajatorii trebuie sa asigure comunicarea permanenta cu medicul/serviciul de medicina muncii pentru a se monitoriza starea de sanatate a angajatilor, astfel incat acestia sa poata beneficia de masurile preventive profilactice care au fost prevazute la nivel national pentru combaterea raspandirii coronavirusului SARS CoV-2. Ei pot individualiza programul de lucru al angajatilor (cu deosebire al angajatilor din grupurile vulnerabile) care desfasoara activitatea in spatiu inchis, astfel incat sa se reduca, pe cat posibil, in functie de natura si specificul activitatilor desfasurate, contactul direct dintre acestia, fara a afecta durata programului normal de lucru; pot individualiza programul de lucru al angajatilor, astfel incat intre acestia sa se asigure existenta unui interval de minim o ora la inceperea si la terminarea programului de munca, pe parcursul a minim trei ore, in transe de minim 20% din personal, fara a afecta durata programului normal de lucru, in cazul angajatorilor cu un numar mai mare de 50 de angajati care desfasoara activitatea in acelasi spatiu de lucru.
"Masura are in vedere inclusiv spatiile de lucru cu mai mult de 50 de angajati, indiferent daca salariatii apartin unor angajatori diferiti, fara a afecta durata programului normal de lucru", subliniaza semnatarii documentului.
Masuri pentru evitarea aglomera?iei:
In plus, angajatorul mai trebuie sa: asigure culoare speciale de acces in incinta si de circulatie pentru angajati, in vederea evitarii aglomeratiei la locurile de munca; limiteze accesul la zonele comune si sa asigure respectarea normelor de distantare sociala in aceste zone; stabileasca reguli pentru evitarea situatiilor accidentale de formare a unor grupuri spontane si nesecurizate de persoane in incinta institutiei; desemneze un responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intra in unitate/institutie; asigure triajul observational al angajatilor prin verificarea temperaturii acestora la inceperea programului de lucru si ori de cate ori este necesar pe parcursul programului; amplaseze dozatoare cu dezinfectant la intrarea in unitate, precum si in fiecare sector al locului de munca; interzica accesul in unitate a persoanelor care prezinta simptome de infectare cu coronavirusul SARS CoV-2.
Totodata angajatorii trebuie sa intrerupa orice contact intre angajator/angajat/alte persoane aflate in incinta unitatii cu o persoana simptomatica, sa aplice benzi de marcare a distantei recomandate (1,5 metri) in locurile de munca in care se lucreaza cu publicul, pentru persoanele care asteapta la rand sa intre in incinta, recomandand, in masura in care conditiile meteorologice permit, ca persoanele care asteapta la rand sa ramana in afara cladirii, tot la o distanta de minimum 1,5 metri, sa dispuna aerisirea birourilor minim o data pe zi, sa dezinfecteze balustradele, manerele usilor si ferestrelor din unitate precum si alte zone intens folosite (minimum o data pe saptamana si de cate ori este necesar), sa dezinfecteze cel putin o data pe saptamana si, ori de cate ori este necesar, spatiile comune si spatiile de lucru cu substante aprobate pentru combaterea SARS CoV-2.
Potrivit ordinului, angajatorii pot crea spatii special amenajate pentru angajatii care apartin grupurilor vulnerabile (persoane cu boli cronice, persoane cu varsta peste 65 ani); asigura acordarea pauzelor de masa esalonat, cu respectarea distantei de minimum 1,5 metri intre lucratori; evita folosirea instalatiei de climatizare sau, daca este necesar sa o foloseasca, asigura nebulizarea si dezinfectia instalatiei de climatizare conform instructiunilor producatorului, in afara programului de lucru; asigura in permanenta, la grupurile sanitare, vestiare si sali de mese, sapun si dezinfectant de maini si monteaza postere cu modul corect de spalare a mainilor; amenajeaza spatiul de lucru, astfel incat sa se poata pastra distanta fizica intre angajati, prin stabilirea unui numar fix de persoane care pot lucra in aceeasi incapere.
"Angajatorii pot monta, acolo unde este posibil, separatoare de plastic intre birouri, in masura in care birourile sunt apropiate", spune documentul.
Angajatorul mai are urmatoarele obligatii: limiteaza deplasarile in afara locului de munca doar la situatiile in care acestea sunt strict necesare desfasurarii activitatii si se asigura ca, atunci cand este necesar sa se efectueze, angajatii se deplaseaza cu asigurarea conditiilor de preventie minimale; se asigura ca circulatia documentelor in institutie/companie se realizeaza preponderent prin mijloace electronice; revizuiesc planul de prevenire si protectie, conform prevederilor mentionate; revizuiesc instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca, potrivit prevederilor mentionate, si aduc la cunostinta angajatilor.
In cazul in care un angajat este suspect/confirmat cu infectare cu coronavirusul SARS CoV-2, se impun o serie de masuri speciale. Astfel, angajatii cu simptome respiratorii (tuse, stranut, rinoree, etc.) si/sau febra mai mare de 37,3 grade si/sau stare general alterata, aparute in timpul programului de lucru, vor fi imediat izolati de restul colegilor si trimisi la domiciliu sau la unitati sanitare, in functie de starea persoanei. In marea majoritate a cazurilor nu este necesara inchiderea birourilor/cladirii, se spune in ordin.
Daca intervalul de timp in care angajatul/persoana suspecta/confirmata s-a aflat in incinta este mai scurt de 7 zile se inchid toate incaperile in care acesta a petrecut timp indelungat (peste 20 minute), iar inainte de incheierea programului se va asigura aerisirea mecanica a incaperii (deschiderea geamurilor).
"Pentru a limita expunerea personalului care efectueaza curatenie la particulele respiratorii, se amana efectuarea curateniei si a dezinfectiei timp de 24 ore. In situatia in care respectarea acestui interval nu este posibila, efectuarea curateniei se va amana cat mai mult. Daca au trecut mai mult de 7 zile de cand angajatul/persoana suspecta/confirmata s-a aflat in incinta nu este nevoie de curatenie/dezinfectie suplimentara si se mentin masurile de curatenie si dezinfectie de rutina. Se informeaza persoanele cu care angajatul/persoana suspecta/confirmata a venit in contact prelungit (mai mult de 20 de minute, la o distanta mai mica de 1,5 metri si fara masca) si se impune izolarea la domiciliu a acestora pentru 14 zile, cu monitorizarea, de catre aceste persoane, a semnelor si a simptomelor de infectie respiratorie", se mentioneaza in document.
Angajatii vor fi obligati sa accepte sa li se ia temperatura zilnic:
Pe durata starii de alerta, pentru prevenirea raspandirii COVID-19, toti angajatii din sectorul public si privat au obligatia sa urmeze masurile de mai jos: respecta toate instructiunile prevazute in planul de prevenire si protectie si instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca intocmite de catre angajator pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARS CoV-2; poarta mastile de protectie care sa acopere nasul si gura la locurile de munca organizate de angajatori; isi pot schimba echipamentul de protectie utilizat in drum spre locul de munca (masca si manusi) cu un echipament nou; accepta verificarea temperaturii corporale la intrarea in sediu, la inceputul programului si ori de cate ori revine in sediu; instiinteaza imediat angajatorul daca prezinta, la inceputul sau in timpul programului de lucru, simptome ale infectarii cu virusul SARS CoV-2 (tuse, stranut, rinoree, dificultati respiratorii, febra, stare generala alterata); raman la domiciliu daca, inaintea inceperii programului de lucru, prezinta simptome ale infectarii cu virusul SARS SARS CoV-2 si anunta angajatorul cu privire la acest lucru; contacteaza, imediat, medicul de medicina a muncii responsabil al unitatii/medicul de familie sau, in cazul in care starea acestuia este grava, serviciul unic de urgenta 112; in cazul necesitatii izolarii la domiciliu, angajatul va intra in concediu medical, in baza adeverintei eliberate de medicul de familie dupa perioada de izolare la domiciliu; in cazul carantinei institutionalizate, revenirea la serviciu se va face cu adeverinta pentru concediu medical, eliberata in baza avizului epidemiologic emis de Directia de Sanatate Publica din judetul in care isi desfasoara activitatea/Municipiul Bucuresti, la incheierea perioadei de carantina; angajatorii de tip institutii/autoritati publice suporta integral indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantina ale propriilor angajati; se va intrerupe orice contact intre angajator/angajat/alte persoane aflate in incinta institutiei si persoana simptomatica; dezinfecteaza spatiul de lucru si obiectele necesare activitatii proprii; isi spala si dezinfecteaza mainile; identifica si foloseste culoarele de circulatie asigurate de angajator; evita stationarea in spatiile comune; aeriseste frecvent (minim o data pe zi) spatiul inchis in care isi desfasoara activitatea; in cazul muncii la domiciliu sau a telemuncii, angajatii isi desfasoara activitatea sub coordonarea angajatorului si in conformitate cu pregatirea si instruirea lor, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala sau contaminare epidemiologica cu coronavirus Sars-Cov2 nici propria persoana, nici alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca; evita, pe cat posibil, comunicarea prin intermediul documentelor tiparite, atat in interiorul, cat si in exteriorul unitatii/institutiei pentru a limita contactul direct intre persoane.

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *