Gata cu amenzile plătite la jumătate din minim! Statul anulează facilitatea

Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal- bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României, numită și legea austerității, a adus o serie de modificări legislative cu incidență fiscală. Una dintre prevederi desființează posibilitatea de a plăti amenda la jumătate din valoare ei, dacă cel sancționat achită suma în 15 zile.

Potrivit Administrației Județene a Finanțelor Publice Sălaj, nu mai beneficiază de posibilitatea achitării, în termen de 15 zile, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, contravenienții sancționați în baza următoarelor legi: Legea contabilității nr. 82/1991, Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar, OUG nr. 93/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, Legea nr. 207 privind Codul de Procedură Fiscală, Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, OUG nr. 41/2022 privind instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport.

Audit pentru sponsorizări, subvenții și sume redirecționate din impozitul pe profit/venit

Totodată, noul act normativ modifică și Legea contabilității nr. 82/1991 în sensul introducerii, începând cu exercițiul financiar al anului 2023, obligația auditării situațiilor financiare anuale de către un auditor financiar, membru CAFR, persoanelor juridice fără scop patrimonial care, în exercițiul financiar de raportare, au primit subvenții, sponsorizări și sume redirecționate din impozitul pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor, dacă depășesc un anumit plafon stabilit prin Ordin al Ministrului Finanțelor. În plus, aceste persoane juridice fără scop patrimonial vor întocmi o declarație financiară pentru evidențierea acestor sume;

Baza legală: Legea nr. nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal- bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung (Monitorul Oficial nr. 977 din 27 octombrie 2023), cu modificarile si completarile ulterioare.

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *