Începând cu data de 1 iunie, se aplică amenzi pentru netransmiterea facturilor emise de persoanele juridice prin intermediul serviciului e-Factura. Astfel, vineri, 31 mai, este ultima zi în care facturile care nu au fost emise cu sistemul e-Factura sau care nu au fost înregistrate trebuie introduse în acest sistem al ANAF, fără a fi sancționați. De menționat, de asemenea, că, începând cu 1 iulie, nu se vor mai putea înregistra în contabilitate decât facturi încărcate în e-Factura.

Deși inițial amenzile pentru înregistrarea în e-Factura ar fi trebuit să înceapă din 31 martie, autoritățile au decis să amâne termenul limită până la data de 31 mai 2024. Cuantumul amenzilor prevăzute de lege rămâne nemodificat.

Termenul limită pentru transmiterea facturilor emise, pentru livrările de bunuri și prestările de servicii care au locul livrării sau prestării în România, este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii.
Nerespectarea termenului limită pentru transmiterea facturilor în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii, și cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.

Următoarele operațiuni sunt exceptate de la obligația utilizării sistemului național privind factura electronică RO e-Factura: livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Uniunii Europene de către furnizor sau de altă persoană în contul său; livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Uniunii Europene de către cumpărătorul care nu este stabilit în România sau de altă persoană în contul său, cu excepția bunurilor transportate de cumpărătorul însuși și care sunt folosite la echiparea ori alimentarea ambarcațiunilor și a avioanelor de agrement sau a oricărui altui mijloc de transport de uz privat; livrările intracomunitare de bunuri.

Începând cu data de 1 iulie 2024, pentru operațiunile realizate între persoane impozabile stabilite în România sunt considerate facturi numai facturile care îndeplinesc condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2021.
Totodată, primirea și înregistrarea unei facturi emise de operatori economici stabiliți în România, în relația B2B, fără a fi transmisă prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, constituie contravenție și se sancționează cu o amendă egală cu cuantumul TVA înscris în factură.