Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii (MECI) propune noi criterii de performanta pentru evaluarea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar, prin care evaluarea sa fie realizata dupa incheierea fiecarui anului scolar, in doua etape.
Potrivit proiectului, supus dezbaterii publice pe site-ul MECI, criteriile de evaluare vizeaza cresterea calitatii educatiei prin stabilirea clara a responsabilitatii cadrului didactic, atat din perspectiva calitatii, cat si din cea a iminentei descentralizari a sistemului de invatamant. Astfel, potrivit noilor criterii, evaluarea cadrului didactic va fi realizata anual, dupa incheierea anului scolar, in doua etape.
Prima etapa vizeaza completarea fisei de evaluare de catre cadrul didactic (autoevaluare), de catre seful direct (evaluarea colegiala, dupa caz, a responsabilului de comisie metodica, sefului de catedra, directorului adjunct ) si de catre conducatorul unitatii de invatamant. A doua etapa consta intr-un interviu de evaluare. Acesta va fi realizat in fata consiliului de administratie al unitatii de invatamant, in care se va completa fisa finala de evaluare, prin medierea diferentelor existente intre cele trei aprecieri.
Pe baza dovezilor prezentate va fi stabilit calificativul final. Pentru fiecare etapa vor fi luate in considerare si rezultatele evaluarilor externe din perioada analizata (prin inspectie scolara, evaluare institutionala), daca acestea exista, potrivit proiectului.