Luna iulie va fi una cu emoții și pentru dascăli, nu doar pentru elevii care termină clasa a XII-a. Profesorii care doresc să prindă un post pe perioadă nedeterminată în învățământ sau să fie suplinitori vor susține examenele de Titularizare, respectiv Definitivat.

Dascălii care doresc să lucreze în învățământ cu contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, începând din anul școlar viitor, s-au putut înscrie la examenul de Titularizare până în 17 mai. Conform calendarului stabilit de Ministerul Educației, proba scrisă pentru ocuparea posturilor didactice va avea loc în 17 iulie. Probele practice/orale și inspecțiile speciale la clasă se vor desfășura în perioada 29 mai – 28 iunie.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină cel puțin nota 7 la Titularizare. Anul trecut, numai 46,98% dintre candidați au reușit să obțină notă de promovare. Din cei 415 candidați, 2 au avut lucrările anulate în Centrele de Evaluare din țară. Au rămas 413 candidați, din care 195 au avut note între 7 și 9.90.

În 24 iulie, dascălii care doresc să prindă un post de suplinitor (angajare pe perioadă determinată) vor susține examenul de Definitivat. Candidații trebuie să obțină cel puțin nota 8 pentru a fi declarați promovați.

Anul trecut, din totalul de 121 candidați, au promovat 94.

În momentul de față, la nivelul județului Sălaj sunt 2.119 cadre didactice angajate pe perioadă nedeterminată și 589 de suplinitori.