Luni, ultima zi a lunii octombrie, este și prima zi a celui de-al doilea Modul al anului școlar 2022-2023.

Acest modul va dura 8 săptămâni și cuprinde următoarea vacanță pentru elevi și preșcolari – vacanța de iarnă, din 23 decembrie 2022 până la data de 8 ianuarie 2023. În acest Modul 2, cursurile sunt programate în perioada 31 octombrie – 22 decembrie. După vacanța de iarnă, din 9 ianuarie, va începe Modulul 3 al anului școlar.

Vă reamintim că acest an școlar este împărțit în cinci module de învățare și cinci vacanțe, având o durată de 36 de săptămâni. Și în acest an se va organiza săptămâna de „Școală altfel”, dar se introduce și „Săptămâna verde”. Fiecare unitate de învățământ are libertatea de a decide perioada în care se organizează aceste activități, însă se va ține cont de intervalul 27 februarie – 16 iunie 2023 și cele două tipuri de activități vor fi programate în Module diferite.

O altă premieră este programarea vacanței de la sfârșitul Modulului 3, lăsată la decizia fiecărui inspectorat școlar. Astfel, Modulul 3 de cursuri va fi de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 17 februarie 2023. Vacanța va fi de o săptămână, decisă de ISJ Sălaj în perioada 20 – 26 februarie 2023. Modulul 4 de cursuri va dura de luni, 27 februarie 2023, până joi, 6 aprilie 2023. Vacanța de primăvară este programată de vineri, 7 aprilie 2023, până marți, 18 aprilie 2023. Modulul 5 are cursuri de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023. Vacanța de vară debutează în 17 iunie 2023 și durează până în 3 septembrie 2023.

Excepțiile de la respectarea acestui calendar sunt: clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, pentru care anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 2 iunie 2023; clasa a VIII-a, pentru care anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 9 iunie 2023; clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la lit. a), pentru clasele din învățământul postliceal, cu excepția calificărilor din domeniul sănătate și asistență pedagogică, și pentru clasele din învățământul profesional, pentru care anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 23 iunie 2023; clasele din învățământul postliceal, având calificări din domeniul sănătate și asistență pedagogică, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.