Persoanele fizice  care realizează venituri a căror proveniență nu poate fi dovedită vor fi impozitați cu 70 la sută din sumă. În baza Legii nr. 296/2023, trecerea de la cota de impozit pe venit de 16% la cea de 70% pentru sumele ce nu pot fi justificate se va face începând cu data de 1 iulie 2024 și se va aplica deciziilor de impunere emise de organele fiscale începând cu aceeași dată.
Pentru orice venituri constatate de organele fiscale, în condiţiile Codului de procedură fiscală, a căror sursă nu a fost identificată, se va impune o cotă de 70%. Prin decizia de impunere organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului şi al accesoriilor, precizează Direcția Județeană a Finanțelor Publice Sălaj.
În prezent, cota de impozit pentru veniturile realizate de persoanele fizice a căror sursă nu a fost identificată este de 16 %, doar cu 6 % mai mult decât cota standard impusă contribuabililor care se conformează fiscal, fapt care nu este de natură a conduce la echitatea impunerii și conformarea voluntară.

„Sancționarea activităților neînregistrate fiscal conform legii contribuie la protejarea mediului de afaceri onest, de interferențele din zona evaziunii fiscale. Ca urmare, până la data intrării în vigoare a noilor prevederi legale ( 1 iulie 2024), în vederea conformării,  contribuabilii au oportunitatea de a-și declara veniturile și de a-și plăti obligațiile fiscale aferente acestora, evitând situația încadrării acestora în categoria de risc fiscal, cu consecința impunerii cu o cotă de impozitare majorată și a obligațiilor fiscale accesorii aferente acestora” adaugă reprezentanții Direcției Județene a Finanțelor Publice Sălaj.