Diferentele la taxa de poluare pentru autovehicule se restituie

DGFP Salaj aduce la cunostinta contribuabililor ca in Monitorul Oficial nr. 136/2009 a fost publicat Ordinul 133/360 pentru aprobarea procedurii de restituire a unor sume reprezentand diferente de taxa pe poluare pentru autovehicule. In baza acestui ordin:
1.Contribuabilii care au achitat taxa pe poluare (triplata) calculata in perioada 8.12.2008- 11.12.2008 potrivit OUG 208/2008 pot solicita restituirea diferentei intre taxa achitata si taxa datorata in conformitate cu prevederile OUG 50/2008, in vigoare pana la data aprobarii OUG 208/2008. Pentru restituire, contribuabilii vor depune urmatoarele documente:
– cerere
– cartea de identitate a vehiculului- original si copie
– certificatul de inmatriculare a vehiculului- original si copie
– documentul doveditor al platii taxei pe poluare- in copie
– in cazul autovehiculelor rulate achizitionate din alte state, se va depune, in original si in copie, un document din care rezulta data primei inmatriculari.
2. Contribuabilii care au achizitionat autovehiculele inainte de data de 15 decembrie in vederea inmatricularii in Romania si au achitat taxa pe poluare triplata, ulterior acestei date, potrivit OUG 218/2008 pot solicita restituirea diferentei intre taxa achitata in perioada 15.12.2008- 18.02.2009 si taxa in vigoare pana la data publicarii OUG 208/2008.
Pentru restituire, contribuabilii depun, pe langa documentele prevazute la punctul 1 si unul din documentele prevazute in OUG 7/2009, in original si copie, din care sa rezulte ca autovehiculul a fost achizitionat inainte de 15.12.08 in vederea inmatricularii in Romania.
Cererile impreuna cu documentele prevazute la punctul 1 sau 2 se depun la administratiile financiare si se solutioneaza in termen de maxim 45 de zile de la depunere.

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *