februarie 9, 2023

Definitivat 2022: 130 de candidați susțin miercuri proba scrisă

Miercuri, 20 iulie, 130 de candidați vor susține proba scrisă pe discipline a examenului de Definitivat în învățământ. În Sălaj, centrul de examen a fost stabilit la Școala Gimnazială ”Gheorghe Lazăr” din Zalău, iar cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar.

Examenul de Definitivat poate fi susținut doar de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice. În schimb, persoanele care nu promovează examenul de definitivare în învăţământ pot fi angajate în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant.

Pentru proba scrisă, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie elaborează 3 variante de subiecte şi baremele de evaluare aferente. Examenul se desfăşoară începând cu ora 9.00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore. Nota la proba scrisă are o pondere de 70 la sută în calculul mediei finale, care, pentru promovarea examenului, trebuie să fie de cel puțin 8 (opt).

Examenul naţional de definitivare în învăţământ cuprinde două etape: etapa I, eliminatorie – este realizată de către inspectoratele şcolare în perioada stagiului practic cu durata de un an şcolar şi constă în evaluarea activităţii profesionale la nivelul unităţii de învăţământ, evaluarea portofoliului profesional personal şi în susţinerea a cel puţin două inspecţii la clasă; etapa a II-a, finală – este realizată la finalizarea stagiului practic cu durata de un an şcolar şi constă într-o examinare scrisă, pe baza unei tematici şi a unei bibliografii aprobate de Ministerul Educaţiei, pentru fiecare specialitate în parte.

Candidaţii pot susţine examenul naţional pentru definitivare în învăţământ fără taxă de cel mult trei ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea unei taxe în cuantum de 300 lei la unitatea de învăţământ desemnată drept centru de examen.

Reguli pentru DEF-ul din acest an

Prezentarea comisiei la centrul de examen (Școala Gimnazială ”Gheorghe Lazăr” din Zalău) se face în intervalul orar 7.00-7.15, pe baza buletinului/cărţii de identitate şi a delegaţiei de serviciu.

Accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul 7.30-8.00, pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate – ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate. Președintele împreună cu secretarul comisiei de examen distribuie în săli plicurile cu subiecte, astfel încât, la ora 9:00, acestea să poată fi desfăcute în prezența candidaților, după cum se arată în metodologia de organizare și desfășurare a examenului.

Candidaţii şi profesorii asistenţi nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanţă, alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfăşurarea examenului în condiţii de legalitate, echitate şi obiectivitate.

Calendarul examenului de Definitivat

Practic, calendarul examenului de Definitivat în învățământ a debutat în perioada 16 septembrie – 14 octombrie 2021, cu înscrierea candidaților la unitățile de învățământ. În perioada 1-7 octombrie 2021, s-au emis deciziile de constituire a comisiilor de examen județene/Comisiei de examen a municipiului București. În perioada15-29 octombrie 2021, au fost transmise dosarele de înscriere la Inspectoratul Școlar Județean, a avut loc verificarea și avizarea acestora, conform graficului elaborat și comunicat de fiecare inspectorat școlar; au fost înștiințați candidații cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere. Până la data de 3 iunie 2022, au fost organizate și efectuate inspecțiile de specialitate, iar în perioada 6-17 iunie 2022, au fost completate dosarele și au fost validate datele de înscriere existente în aplicația informatică specifică. În 20 iulie are loc proba scrisă, iar în 27 iulie se afișează rezultatele. În perioada 27-28 iulie 2022, candidații pot înregistra contestațiile, iar soluționarea acestora se va realiza în perioada 28 iulie—3 august 2022.

Rezultatele finale se vor afișa la data de 4 august. În perioada 4-9 august, vor fi transmise la Ministerul Educației tabelele nominale cu rezultatele candidaților care au promovat examenul. Rezultatele vor fi validate prin Ordin al Ministrului Educației în perioada 9-16 august 2022.

Anul trecut, 81 de candidați au promovat examenul

La proba scrisă din sesiunea 2021 a examenului de definitivare în învățământ au fost prezenți 126 de candidați. Dintre aceștia, 7 candidați s-au retras. Nu au fost lucrări anulate în centrele de evaluare. Astfel, din totalul celor 119 de candidaţi cu lucrări evaluate inițial, în urma soluționării contestațiilor 81 de candidați au obținut note la examen (medii finale) situate pe segmentul 8 – 10 (78 la prima afișare). Dintre aceștia, 14 candidaţi au obținut medii între 9,50 și 9.99. Rata finală de promovare înregistrată la examenul național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2021) la nivelul județului Sălaj, după soluționarea contestațiilor, a fost de 68,1 la sută (în creștere cu 2,55 la sută, comparativ cu rezultatele inițiale – 65,55 la sută). Astfel, după evaluarea contestațiilor depuse, 81 de candidați au reușit să obțină medii mai mari sau egale cu 8 (opt), în condițiile în care, după afișarea primelor rezultate, fuseseră declarați promovați 78 de candidați.

Potrivit situației rezultatelor pe intervale de medii (note la examen) publicată anul trecut de Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, 33 de candidați (27.73%) au obținut note la examen între 9 – 9.99; 48 de candidați (40.34% ) au obținut note la examen între 8 – 8.99; 19 candidați (15.97%) au obținut note la examen între 7 – 7.99; 16 candidați (13.45%) au obținut note la examen între 6 – 6.99, iar 3 candidați (2,52%)- note între 5-5,99.

Lasă un răspuns

NOTA: sunt interzise injuriile, incitările la ură ori violență, cuvintele obscene și atacul la persoană. Publicația „Graiul Sălajului” nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora revenind integral autorului comentariului. Orice persoană care se consideră prejudiciată de conținutul unui comentariu, are posibilitatea să solicite ștergerea comentariului respectiv, în baza unei cereri în acest sens, transmise pe adresa de email a redacției: graiulsj@unisys.ro

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut