octombrie 4, 2022

Dascălii, învățați cum să dea meditații legal

Miniserul Educației le explică dascălilor cum să dea meditații în mod legal. Veniturile ce rezultă în urma acordării de meditații sunt impozabile și, potrivit Codului Fiscal, se încadrează în categoria venituri din activități independente. În acest sens, Ministerul Educației pune la dispoziție un Ghid privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute din meditații acordate în particular de persoanele fizice, elaborat împreună cu Agenția Națională de Administrare Fiscală, care se adresează tuturor persoanelor fizice care acordă sau intenționează să acorde meditații în particular și care aleg să își desfășoare activitatea în mod individual. 

În cazul în care persoanele fizice intenționează să realizeze sau realizează deja în mod individual venituri din prestarea de servicii reprezentând meditații, au obligația de a se înregistra la Oficiul Național al Registrului Comerțului și de a solicita autorizarea funcționării.

Ulterior, au obligația de a depune la organul fiscal Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212). În cazul în care încep activitatea în cursul anului fiscal, persoanele fizice vor depune Declarația unică în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.
Contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net anual fie pe baza normelor de venit, fie în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

În cazul în care venitul net anual din activități independente se determină pe bază de norme de venit, la stabilirea acestuia se utilizează normele de venit de la locul desfășurării activității. Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra normei de venit. Normele anuale de venit sunt disponibile pe site-ul ANAF.
Pentru exemplificare, Ghidul prezintă și situații concrete: o persoană fizică își începe activitatea la data de 1 ianuarie 2022 și va desfășura această activitate, în mod continuu, până la finele anului. În acest caz, pentru stabilirea impozitului pe venit este avută în vedere norma de venit de la locul de desfășurare a activității. Norma anuală de venit, publicată pe site-ul ANAF, este în cuantum de 27.600 lei. Astfel, impozitul pe venit aferent venitului net anual se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului, impozitul datorat fiind 2.760 lei (27.600 lei x 10% = 2.760 lei).
Dacă activitatea se desfășoară pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferentă activităţii se reduce proporţional, astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic în care s-a desfăşurat activitatea respectivă.
În cazul în care o persoană fizică desfășoară două sau mai multe activităţi care generează venituri din activităţi independente (activități de producție, comerț și prestări de servicii) venitul net din aceste activităţi se stabileşte prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activităţi.
În situația în care persoana fizică desfășoară o activitate inclusă în nomenclatorul activităților pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit și o altă activitate independentă, venitul net anual se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

În cazul în care venitul net se determină pe bază de norme de venit dar în anul fiscal anterior s-a înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor contribuabilul are obligația determinării venitului net anual în sistem real.

Plata impozitului se efectuează la bugetul de stat până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

Contribuabilul care a optat pentru determinarea venitului net anual pe baza datelor din contabilitate are obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitate, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind evidenţa contabilă, şi trebuie să completeze Registrul de evidenţă fiscală.

Pentru veniturile realizate din activități independente, contribuabilul datorează contribuția de asigurări sociale dacă estimează pentru anul curent venituri din activități independente și venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii minime brute pe țară.
Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din actvități independente, o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară.
Contribuția de asigurări sociale se calculează prin aplicarea cotei de 25% asupra bazei anuale de calcul.

Concret, luăm ca exemplu o persoană fizică care își începe activitatea la data de 1 ianuarie 2022, activitate ce se va desfășura în mod continuu până la finele anului, iar venitul net anual determinat în sistem real/normă de venit anual este cel puțin egal cu plafonul de 12 salarii minime brute pe țară. Aceasta datorează contribuție de asigurări sociale și iși alege baza minimă de calcul (în anul 2022, salariul minim brut este de 2.550 lei iar baza minimă anuală de calcul este 30.600 lei). Contribuția de asigurării sociale aferentă se calculează prin aplicarea cotei de 25% asupra bazei anuale de calcul , astfel: 30.600 lei x 25% = 7.650 lei (CAS)

Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează până la data de 25 mai, inclusiv, a anului următor celui pentru care se datorează contribuţia.

Contribuabilul nu datorează contribuția de asigurări sociale pentru veniturile realizate din
activitatea independentă dacă este asigurat în sisteme proprii de asigurări sociale și nu are obligația asigurării în sistemul public
de pensii potrivit legii sau este pensionar.

Lasă un răspuns

NOTA: sunt interzise injuriile, incitările la ură ori violență, cuvintele obscene și atacul la persoană. Publicația „Graiul Sălajului” nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora revenind integral autorului comentariului. Orice persoană care se consideră prejudiciată de conținutul unui comentariu, are posibilitatea să solicite ștergerea comentariului respectiv, în baza unei cereri în acest sens, transmise pe adresa de email a redacției: graiulsj@unisys.ro

Adresa ta de email nu va fi publicată.