Curajul miraculos al soților Montanus și Maxima

Edictele de persecutare a creştinilor, de la începutul secolului al IV-lea, prevedeau dărâmarea locaşurilor de cult, interzicerea adunărilor, arderea cărţilor sfinte şi distrugerea arhivelor, pierderea averii şi funcţiilor de stat pe care le deţinuseră credincioşii, exilul şi pedepsirea aspră a clericilor care nu apostaziază de la credinţa în Christos.

Al patrulea edict de persecuţie, din ianuarie-februarie 304, smuls lui Dioclețian de Maximian Galeriu, era şi mai aspru decât cele trei publicate mai înainte, căci el imita edictul împăratului Deciu din 249, acela care declarase război general creştinismului până la nimicirea lui totală.

În acest tablou se conturează și viețile eroice ale soților Montanus și Maxima, care ne sunt astăzi înfățișați ca repere morale în calendarul ortodox. Ei locuiau în cetatea Singidunum (azi Belgrad), aşezată pe Dunăre, în provincia amintită, locuită atunci de strămoşii noştri daco-romani. Montanus era preot și, văzând cum conducătorul cetății declanșează persecuția împotriva creștinilor, a plecat cu soția sa la Sirmium, dar acolo au fost prinși de prigonitori și duși în fața lui Probus, guvernatorul Pannoniei Inferior.

Supuși la mai multe torturi, dar incoruptibili vizavi de principiile creștine, guvernatorul, uluit de curajul celor doi a exclamat cu stupoare: ”Voi, creştinii, sunteţi nebuni, nu preţuiţi viaţa!” Folosind cuvintele apostolului Pavel, preotul Montanus a declarat cu încredere: ”Dumnezeu Şi-a ales pe cele nebune ale lumii, ca să ruşineze pe cei înţelepţi.”

În acest cadru demn de însușiri epice, într-o zi de 26 martie, cei doi neînfricați soți au fost omorâți, fiind aruncați în râul Sava, cu o piatră legată la gât. Întregind pleiada martirilor creștini, cei doi mucenici ne demostrează, încă o dată, că idealul creștin prevalează tuturor trăirilor și scopurilor și că el este modelul perfect după care se pot șlefui toate caracterele umane.

”Am fost creați ca să desăvârșim ceva pe lumea asta!”, spunea un înțelept. Dragilor, să învățăm de la Montanus și Maxima cum să nu ne negociem valorile autentice.

About Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *