Cei ce vor să acopere perioade în care nu au cotizat la sistemul de pensii de stat o pot face oricând, prin semnarea unui contract de asigurare socială cu casa de pensii și efectuarea unor plăți către aceasta. De la începutul lunii iulie 2024, valoarea salariului minim va crește la 3.700 de lei, iar una dintre consecințele acestei creșteri este majorarea sumelor ce trebuie plătite pentru acoperirea perioadelor în care nu s-a cotizat.

Mecanismul prin care cei interesaţi își pot completa stagiul de cotizare, conținut de OUG nr. 163/2020, a fost prelungit și în acest an (era programat să se încheie la 1 septembrie 2023). Totuși, din septembrie, acesta va fi înlocuit de mecanismul cuprins în viitoarea lege a pensiilor (Legea 360/2023), dar prevederile celor două acte normative sunt, în ceea ce privește mecanismul de completare a stagiului de cotizare, similare, astfel încât el va rămâne în continuare disponibil celor interesați.

Astfel, cei ce nu au ieșit încă la pensie pot plăti contribuția de asigurări sociale (CAS) pentru perioade în care nu au contribuit, de cel mult șase ani anteriori lunii încheierii unui contract de asigurare.

Deoarece de la 1 iulie salariul minim va crește la 3.700 de lei, și nivelul minim al venitului lunar asigurat, dar și sumele ce trebuie plătite lunar se vor majora din acel moment.

Concret, nivelul minim al venitului lunar asigurat, care este, de fapt, salariul minim brut pe țară, este, în cazul contractelor încheiate în baza OUG nr. 163/2020 după data de 1 iulie 2024 (dar și în baza Legii nr. 360/2023 după 1 septembrie) de 3.700 de lei.

În cazul contractelor de asigurare socială încheiate în baza OUG nr. 163/2020 până la data de 1 iulie 2024, venitul minim lunar asigurat nu se modifică.

Apoi, OUG 163/2020 prevede că „baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială care nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare la data încheierii contractului de asigurare socială”.

Așadar, în ceea ce privește sumele care trebuie plătite efectiv pentru vechimea în muncă, cota de CAS (25%) ce trebuie plătită se aplică la salariul minim brut în vigoare la data semnării contractului cu casa.

Mai precis, suma ce trebuie plătită pentru fiecare lună începând cu contractele semnate din iulie 2024 este de 925 de lei. Pentru contractele semnate până la începutului lunii iulie (1 octombrie 2023 – 1 iulie 2024), suma de plată este de 825 de lei.

Chiar dacă salariul minim sau cota CAS se modifică, potrivit prevederilor în vigoare, contractele de asigurare în derulare nu sunt afectate.

Sursa avocatnet.ro